Så blir nya Gubbängsfältet

Fotbollsplanen blir 65x105 meter och rugbyplanerna 71x120 och 71x111 meter, enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Fotbollsplanen blir 65x105 meter och rugbyplanerna 71x120 och 71x111 meter, enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Två rugbyplaner, en fotbollsplan, omklädningsrum, kafé och motionsspår. Där har ni förslaget för Gubbängsfältets framtid.

Gubbängsfältets framtid har utretts i snart tio år. Nu finns ett färdigt förslag från stadsbyggnadskontoret att tycka till om. Det innehåller tre nya idrottsplaner: Två naturgräsplaner för rugby och en konstgräsplan för fotboll. I förslaget är planerna placerade på södra delen av fältet, medan norra delen lämnas orörd så när som på några mindre förändringar.

Utmed Lingvägen, strax norr om Söderledskyrkan, planeras en serviceanläggning med omklädningsrum, klubblokaler och kafé – som ska fungera som entré till det nya sportfältet. Infarten för bilar föreslås bli samma som till Söderledskyrkan, med en ny parkering. Fler parkeringsplatser ska det också bli på andra sidan fältet, med 60 nya platser intill den befintliga parkeringen vid Örbyleden.

Norr om bollplanerna föreslås en motionsslinga och mindre ytor med plats för till exempel lek eller utegym. I övrigt föreslås marken där lämnas orörd.

Bakgrunden till förslaget är att Årstafältet ska få bostäder och att de rugbyplaner som finns där måste flyttas. Handbollsfesten Eken cup, som varje år anordnas på Gubbängsfältet, kommer enligt förslaget inte att påverkas.

Vill du tycka till om förslaget ska du gå till Gubbängsskolans foajé nästa tisdag, den 8 mars klockan 17. Då är det samrådsmöte för allmänheten. På biblioteket i Gubbängen finns planförslaget också utställt under hela samrådsperioden, till och med 6 april.