Så blir nya idrottshallen i Hjorthagen

Hallen i Hjorthagen ska dämpa det skriande behovet på idrottsanläggningar i innerstan.
Hallen i Hjorthagen ska dämpa det skriande behovet på idrottsanläggningar i innerstan.
Behovet av nya idrottshallar är stort i innerstan.

Men nu tar Hjorthagen ett steg närmre en fullstor idrottshall.

– Vi är jätteglada att hallen ser ut att bli av, säger idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

Den 12 april väntas politikerna klubba det nya genomförandebeslut som fastighetskontoret har tagit fram för en ny idrottshall i Hjorthagen.

– Det är väldigt viktigt då bristen på idrottsanläggningar är det största hindret för att idrotten i Stockholm ska kunna växa, säger Emilia Bjuggren.

Hallen ska innehålla en fullstor plan, på 20 gånger 40 meter, och ska placeras i suterrängläge utmed Gasverksvägen för att kunna användas som gympasal för skolan som planeras i området.

Idrottshallen har både försenats och förändrats under projektets gång.

– Det är många som har åsikter om utformningen och det är en plats som inte är helt enkel att bygga på. Men nu har man hittat en modell där man kan bygga på ytorna till en kostnad som är acceptabel, säger Emilia Bjuggren.

En av de största förändringarna från tidigare förslag är att hallen nu ska byggas i markläge istället för nedsänkt. Det blir billigare vilket gör att lokalerna för fäktning, som tidigare var i farozonen, nu ryms inom rambudgeten.

Men förslaget tar upp risken att det kan bli svårt att hitta en byggare som vill utföra projektet för den nya kostnaden och att hallen då kan överskrida budgeten. Då är det fäktningslokalerna som kan minskas eller tas bort.

– Trots att byggmarknaden ser ut som den gör hoppas jag verkligen att vi får in ett bra anbud så att vi inte måste ta ställning till de rekommendationerna.

Även om idrottshallen i Hjorthagen blir av skulle det inte räcka för att möta det behov som finns.

– Det är en jätteutmaning att bristen på idrottsytor är så stor i den här stadsdelen och samtidigt som det är svårt att exploatera fler ytor.

Fakta

Ska innehålla dans och fäktning

Kostnad: 115 miljoner kronor.

Ska stå klar: Tredje kvartalet 2019.

Verksamhet: Bland annat bollsport, fäktning och dans.

Innehåller: Fullstor spelplan som är delbar på mitten genom en ridåvägg, verksamhetsytor för fäktning och omklädningsrum.