Så får de nyanlända hjälp att ta sig in i samhället

Integrationssamordnare Anna Skagersten har fullt upp.
Integrationssamordnare Anna Skagersten har fullt upp.
i början av den här veckan kom de första nyanlända till Lidingö, som placerats enligt den nya bosättningslagen.

– Vi har full beredskap att ta emot dem som kommer, säger Anna Skagersten, stadens integrationssamordnare.

Den 1 mars trädde den så kallade bosättningslagen i kraft, vilket innebär att alla Sveriges kommuner har ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända. Enligt lagen är en kommun skyldig att efter anvisning från Migrationsverket ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd.

Stadens arbete med att ta emot nyanlända har nu börjat och de första familjerna anlände i förra veckan.

– De som kommer hit har ett intensivt program framför sig. Det viktigaste nu är att de får hjälp på alla möjliga sätt, till exempel med att inreda sina lägenheter där de ska bo och så småningom få hjälp att komma in i Lidingös samhälle, säger Anna Skagersten.

De nyanlända påbörjar sin språkutbildning via Svenska för invandrare, SFI. Barnen börjar skolan så snabbt som möjligt och de vuxna får hjälp från arbetsförmedlingen.

– Det är viktigt att de hittar ett arbete så att de blir självförsörjande.

När de nyanlända först kommer till ön får de träffa en handläggare på enheten för nyanlända som visar dem deras boende och som hjälper dem att komma i ordning.

– De nyanlända kommer att få bostäder på flera olika platser på Lidingö. Med etablerade öbor runt omkring sig kommer integrationen förhoppningsvis att gå snabbare, säger Anna Skagersten.

Hon betonar också vikten av att de nyanlända får hjälp av Lidingöborna att integreras i samhället och på Lidingö.

– Det finns ett stort engagemang från bland annat organisationer och föreningar, från individer och familjer som hör av sig till mig och säger att de gärna vill hjälpa till. Och varje Lidingöbo som hjälper till är vi oerhört tacksamma för, säger Anna Skagersten.

Totalt ska Lidingö ta emot 171 nyanlända under år 2016, varav 19 i april månad.

Fakta

Bosättningslagen

Lagen började gälla den 1 mars.

Syftet med lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Antalet nyanlända beror på flera olika faktorer: kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan finns i kommunen.

Migrationsverket har, tillsammans med arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och kommunerna, ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända.

Från den 1 januari 2017 tar Migrationsverket över hela ansvaret för att anvisa nyanlända till en kommun.

Källa: Migrationsverket

”Varje Lidingöbo som hjälper till är vi oerhört tacksamma för”