Fler väljer bil framför buss

Täbybon Catharina Larsson, 43, bilpendlar till Stockholm. Hon märker att trafiken har ökat.
Täbybon Catharina Larsson, 43, bilpendlar till Stockholm. Hon märker att trafiken har ökat.
Bantade tidtabeller, fler inställda turer och färre kollektivtrafikanter i hela Roslagen. Samtidigt ökar bilåkandet kraftigt, visar Mitt i:s granskning.

Under året har Täby­bornas bilresor till och från stan ökat med ­nästan 100 000 turer.

Inflyttningen till nordostkommunerna avspeglar sig inte i kollektivtrafiken, enligt statistik som Mitt i begärt ut från SL. Tvärtom.

Under året som gått har buss­åkandet minskat kraftigt i Roslagen.

I snitt gjordes drygt 71 000 påstigningar per dygn, vilket är nästan 3 000 färre än motsvarande period i fjol.

I augusti syntes även ett tydligt tapp på Roslagsbanan, där mer än var tionde resenär försvann. Detta efter en viss uppgång tidigare under året.

I stället ökar nu bilåkandet kraftigt. Transportstyrelsens siffror för biltullarna vid Norrtull och Roslagstull visar att Täbyborna körde in och ut från city 820 289 gånger mellan januari och augusti i år.

Det är en ökning med 97 788 gånger, eller 14 procent, jämfört med samma period förra året.

Siffrorna är ett tvärt trendbrott efter ett minskat bilåkande sedan 2011.

Täbybon Catharina Larsson, 43, bilpendlar till Stockholm. Hon märker att det är mer trafik.

– Ja, köerna har ökat. De börjar redan i Täby innan de lättar upp när man kommer mot stan.

Hon åker sällan kollektivt eftersom hon bor långt från Roslags­banan och inte tycker att busstrafiken fungerar.

Det finns fog för påståendet. Under året gick allt färre bussar i tid och de inställda turerna blev fler, visar statistik från SL.

Dessutom gjordes kraftiga nedskärningar i tidtabellerna i hela norrort vid årsskiftet.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) vill inte kommentera uppgifterna om att kollektivtrafikanterna blivit färre.

– Man bör mäta ett längre tidsförlopp för att dra några slutsatser, säger han.

Däremot betonar han vikten av Roslagsbanans upprustning för att locka fler till kollektivtrafiken.

– Vi behöver stärka kollektivtrafiken i nordostkommunerna, säger han.

Jonas Eliasson är professor i transportsystemanalys på KTH. Enligt honom styrs trafikanternas val främst av kvalitet på färdmedel.

– Generellt så blir det överflyttning från ett transportmedel till ett annat om det första fungerar dåligt.

Han pekar även på ekonomiska faktorer som att bensinpriset just nu är lågt.

Även nya Norra länken kan ha medfört att fler tar bilen.

Fakta

Så fungerade trafiken

(Siffrorna gäller januari till och med augusti för respektive år)