Så hanterar Haningeskolorna ett ”Trollhättan-dåd”

Den dödliga hatbrottsattacken i Trollhättan lämnar inte Haninge oberört.

Enligt Bo Jensen, säkerhetsstrateg i kommunen, har Haninges rektorer genomgått ett antal utbildningar kring väpnat eller kraftigt våld av denna kaliber. Haningeskolorna ska och bör, enligt honom, ständigt uppdatera sig på sina rutiner som Skolverket och polisen tagit fram sedan tidigare.

Samtidigt går det inte att ha en färdig fix plan för hur man agerar, menar han. Händelser utomlands visar att förloppen har skiftat.