Så här blir nya centrum

Ett uppfräschat Orminge centrum ska innehålla en ny bussterminal, badhus och ett bostadshus på 16 våningar. På andra sidan höghuset ligger centrumtorget.
Ett uppfräschat Orminge centrum ska innehålla en ny bussterminal, badhus och ett bostadshus på 16 våningar. På andra sidan höghuset ligger centrumtorget.
De vita byggnaderna finns redan idag – de gråa är nybyggen.
De vita byggnaderna finns redan idag – de gråa är nybyggen.
Fler bostäder, ett höghus, ett badhus, ett kulturhus och en ny bussterminal. Det vill kommunen ha i Orminge centrum.

Men bussterminalen kan bli för dyr.

Om några veckor skickas kommunens planer för Orminge centrum ut på samråd. Det är ett förtätat och stadsmässigt stadsdelscentrum som ligger framför Ormingeborna.

Planerna innehåller 1 000 nya bostäder, bland annat i ett 16 våningar högt hus vid centrumtorget, och i fyra till sex våningar höga hus med plats för kontor och butiker på bottenplanet, längs med Kanholmsvägen och Mensättravägen.

Anneli Pihl, som bor i Vikingshill och busspendlar via Orminge centrum varje dag, tycker att skisserna runt centrumet ser trevliga ut. I dag saknar hon caféer där hon kan träffa sina vänner.

– Det känns inte säkert att korsa centrumparkeringen i dag, den är ju nästan som en väg. Det är en stor asfaltyta, det känns inte mysigt utan man gör bara sina ärenden här, säger hon.

Dagens infartsparkeringar och markparkeringar ska ersättas med två parkeringshus med 850 platser. Dessutom kommer det att finnas kvar 340 platser på torg och längs gatorna. Parkeringsplatser till de nya bostäderna kommer att lösas med underbyggda garage.

På centrumtorget vill man bygga två nya hus för att skapa ett tydligare rum, enligt Terese Karlqvist, planarkitekt på kommunen.

– Centrumtorget är för stort och domineras av bilar i dag, säger hon.

På det som nu bara är en parkeringsplats, alldeles intill bron, blir det ett kulturhus för Orminges föreningsliv. Mittemot blir det ett hus för andra verksamheter. Ett badhus är också inritat.

Tack vare förtätningen och blandade funktioner hoppas man att få ett levande stadsdelscentrum dygnet runt.

Enligt förslaget rivs hantverkshuset, som nu rymmer bland annat Willys, och ersätts med en ny bussterminal med plats för fler hållplatser, där även tunnelbanan kan anslutas i framtiden.

Kommunen har länge pratat om att fräscha upp Orminge centrum. Redan 2005 började arbetet med ett detaljplaneprogram för att förnya centrumet. Men 2010 pausades jobbet eftersom man bättre behövde utreda en ny bussterminal och en förbättrad infartsparkering.

Programmet är alltså på väg ut på samråd. Men nu vill politikerna att tjänstemännen också ska ta fram en komplettering, där man har kvar Hantverkshuset och flyttar bussterminalen längre söder­ut.

Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, tycker att de nuvarande skisserna ser bra ut. Allra viktigast är att Orminge får en bekväm och attraktiv bussterminal och ordentliga parkeringslösningar, menar hon.

– Men med en komplettering kan vi tydligare se om det är värt att köpa och riva hantverkshuset. Det är klart att det skulle vara billigare att bygga på obebyggd mark, där det i dag är en infartsparkering, säger hon.