Så här kan Trygg Hansa-huset snart se ut

Förslag på hur Trygg hansa-huset kan komma att se ut med den nya påbyggnaden. Från Barnhusbron.
Förslag på hur Trygg hansa-huset kan komma att se ut med den nya påbyggnaden. Från Barnhusbron.
Från korsningen Scheelegatan och Fleminggatan.
Från korsningen Scheelegatan och Fleminggatan.
Fleminggatan mot öster.
Fleminggatan mot öster.
Fleminggatan mot väster.
Fleminggatan mot väster.
Kungsholmen kan få ett nytt landmärke

Det kulturmärkta Trygg Hansa-huset föreslås få en ny skepnad genom en ny påbyggnad.

Fastighetsägarna Areim och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv vill ge Kungsholmen ett nytt landmärke när de vill bygga om kulturmärkta Trygg Hansa-huset på Fleminggatan i kvarteret Brädstapeln 13 och 16.

– Vi är stolta över vårt förslag med utmanande och progressiv arkitektur som tillför Stockholm ett nytt landmärke, samtidigt som vi ökar tillgängligheten i ett annars slutet kvarter, säger Erik Ullsten projektansvarig på Areim i ett pressmeddelande.

Förslaget har tagits fram av den franska arkitekten Manuelle Gautrand i samarbete med det svenska arkitektkontoret Equator.

– Vi vill lyfta byggnaden genom att ge den en profil och struktur som lämnar avtryck i Stockholms stadssilhuett. Trygg Hansa-huset är en modernistisk klassiker, det krävs en påbyggnad av högsta arkitektonisk kvalitet för att förvalta husets arv, samtidigt som den anpassas till stadens nya behov, säger Manuelle Gautrand i pressmeddelandet.

Förslaget innebär bland annat att paviljongen får en ny funktion genom en restaurang samt en ingång till ett helt nytt nedre plan med matmarknad, handel och nöje. Holger Bloms park ska samtidigt få ett ansiktslyft.

Stadsbyggnadsnämnden ska ge sin åsikt på sitt möte den 14 april.

Fakta

13 våningar

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 23 april 2009 att påbörja planarbete för del av kvarteret Brädstapeln, det så kallade Trygg- Hansahuset.

Många kritiska synpunkter framfördes under samrådet och stadsbyggnadsnämnden fattade i september 2012 beslut om att ett nytt samråd skulle ske. Stadsbyggnadskontoret har nu upprättat ett nytt detaljplaneförslag, som innebär att en kontorsbyggnad i 13 våningar uppförs i korsningen Fleminggatan/Scheelegatan.

Källa: Stadsbyggnadskontoret