Så här ska nya Medborgarhuset se ut

Huskropparna glasas in för att få större ytor i huset. Här är huset sett från när man kommer upp ur Söderledstunneln.
Huskropparna glasas in för att få större ytor i huset. Här är huset sett från när man kommer upp ur Söderledstunneln.
Biblioteket växer från 1400 till 1800 kvadratmeter. Framförallt barnavdelningen expanderar och får bland annat en scen.
Biblioteket växer från 1400 till 1800 kvadratmeter. Framförallt barnavdelningen expanderar och får bland annat en scen.
Det nya badet får precis som i dag en 25-metersbassäng och två mindre undervisningsbassänger.
Det nya badet får precis som i dag en 25-metersbassäng och två mindre undervisningsbassänger.
En ny entré till Medborgarhuset från tunnelbanan planeras.
En ny entré till Medborgarhuset från tunnelbanan planeras.
Från Medborgarplatsen byggs en ny stor entré med en gemensam reception, där man kan nå alla verksamheter i huset.
Från Medborgarplatsen byggs en ny stor entré med en gemensam reception, där man kan nå alla verksamheter i huset.
Mitt i kan nu avslöja skisserna på det nya Medborgarhuset. Upprustningen kommer att gå på över en halv miljard.

– Vår vision är att öppna upp huset. Att göra ett riktigt kulturhus för Södermalm, säger ansvarig arkitekt Tomas Rosén.

Medborgarhuset och Forsgrénska badet ska totalrenoveras. Staden vill ha öppna upp huset med modernare, större och mer ändamålsenliga lokaler som ska kunna ta emot fler besökare. Det gäller till exempel biblioteket, kulturskolan och badet.

Tomas Rosén är ansvarig arkitekt på Nyréns arkitektkontor, som vann upphandlingen att rita om Medborgarhuset.

– De flesta känner till Medborgarhuset, men få har varit där. Det har vi försökt ändra på genom att öppna upp huset och göra det mer tillgängligt. Ett levande kulturhus för alla på Södermalm, säger han.

Huset föreslås få en ny entré från Medborgarplatsen, där besökaren möter en gemensam reception för både badet och resten av verksamheterna i huset. Tidigare har det inte gått att ta sig mellan till de olika huskropparna, men det ska ändras bland annat genom inre torg i huset. Huset föreslås även få två nya entréer, en in till biblioteket från Götgatan och även en ny entré från tunnelbanan.

Biblioteket blir 400 kvadratmeder större, och flyttar från västra till ljusare lokaler på östra sidan av huset. Framförallt växer barnavdelningen och Punkt Medis får ett eget våningsplan. Biblioteket hamnar i nuvarande Debasers stora konsertlokal.

– Det är ett stort fint rum som vi hoppas kunna återföra till sin glans, säger Tomas Rosén.

För att få plats med alla verksamheter behövs mer yta. Det fås genom att glasa in gårdarna mellan huskropparna.

Forsgrénska badet håller på att vittra sönder och byggs om från grunden. Det får en ny 25 meter lång bassäng och två mindre undervisningsbassänger. Omklädningsrummen flyttas efter renoveringen ned på samma våningsplan.

I dag upplevs den sida av Medborgarhuset som vetter mot Söderhallarna av många som stängd och otrygg. Staden hoppas att nya träd, bredare trottoar och en servering i bottenplan ska råda bot på det. Det är inte klart vilka som får hyra vilka lokaler.

Just nu pågår det hyresförhandlingar med de privata lokalhyresgästerna som till exempel Debaser, Pizza Hut och Göta källare. Det kommer inte att finnas nattklubbs- eller konsertlokaler i det nya huset. Men staden för en dialog med Debaser om att hitta en annan lokal att ha konserter i, enligt fastighetskontorets kommunikationsavdelning.

Vad hoppas du på efter renoveringen?

– Jag hoppas att huset blir mycket mer tillgängligt. Att det kan locka fler besökare som kan befolka såväl huset som stadsmiljön runt omkring, säger Tomas Rosén.

Renoveringen av det kulturhistoriskt värdefulla Medborgarhuset beräknas kosta smått hisnande 670 miljoner, 177 miljoner mer än budgeterat. Fastighetsnämnden och idrottsnämnden fattar beslut om badets renovering den 2 februari. Kulturnämnden den 9 februari. Definitivt beslut klubbas senare i kommunfullmäktige.

Går planerna om renoveringen igenom ska den ske etappvis för att påverka verksamheterna så lite som möjligt. Biblioteket, kulturskolan och badet måste utrymmas under sommaren 2016. Återinflyttningen planeras preliminärt under 2018 till 2019. Forsgrénska badet ska stå klart sommaren 2019.

Under byggtiden kommer delar av bibliotekets och Kulturskolans verksamhet att bedrivas i tillfälliga lokaler i Söderhallarna. Besökare till Forsgrénska badet hänvisas till stadens andra bad- och träningsanläggningar.

Fakta

Det här finns i Medborgarhuset i dag

Kulturförvaltningen med bibliotek och kulturskola.

Idrottsförvaltningen med Forsgrenska badet, gym och idrottshall.

Studieförbundet Sensus.

Konsertlokalen Debaser.

Restaurangen Pizza Hut.

Nattklubben Göta Källare.

Restaurangen BAR54.

Sushirestaurang.

Tv-kanalen Öppna kanalen.

Fakta

Blåklassad byggnad

Medborgarhuset uppfördes 1939 som ett led i stadens strävan att tillhandahålla allmänna samlingslokaler för bildning, lärande och idrott.

Medborgarhuset är blåklassad enligt Stadsmuseets klassificering av kulturhistoriska byggnader och ska därför utvecklas med stor varsamhet för de kulturhistoriska värdena.

Ombyggnaden av Medborgarhuset planeras att påbörjas under hösten 2016 och färdigställas under 2018.