(rubrik saknas)

Fakta

Så hjälper du

Kläder, täcken, mediciner med mera kan lämnas hos RIA, Löftets kyrka, Storgatan 27, varje vardag 09–14. Tel: 08-82 98 41

För att skänka pengar till verksamheten, använd gåvokonto: 619587-9