Så jämställda är politikerna

Politikerna ska representera medborgarna. Men det är ofta en viss typ av personer som blir förtroendevalda. Så här står det till med representationen i Järfälla.

I Järfälla går det en politiker på 468 invånare. Enligt en ny rapport från Statistiska centralbyrån är unga, kvinnor och utrikesfödda underrepresenterade bland politikerna.

I Järfälla är det 44 procent av politikerna som är kvinnor. Det är något bättre än i riket i stort där 43 procent är kvinnor. För befolkningen i stort är siffran 50 procent.

Även om könsfördelningen inte speglar befolkningen i stort i kommunen, är det bättre ställt bland de utrikesfödda.

23 procent av Järfällas politiker är utrikesfödda – det kan jämföras med riket i stort där 9 procent är födda i ett annat land än Sverige.

Bland befolkningen i Sverige är 19 procent utrikesfödda.