Så kan framtida Haninge se ut

HANINGE Haninge är en av fem svenska orter och den enda i Storstockholm som varit med i den europeiska arkitekttävlingen European 12. 25 svenska och europeiska arkitektteam har fått lämna förslag på hur de centrala delarna i den kommande regionala stadskärnan Haninge kan se ut i framtiden.

Det vinnande förslaget Parklife, av svenskarna Christian Scott Rasmusson, Johan Källander och Björn Ingridsson, har förtätat området längs Nynäsvägen intill Haninge centrum med varierade bebyggelse och blandning av bostäder och butiker. Teamet ges nu möjlighet att jobba vidare med förslaget och bidra till den pågående planeringen av centrala stadsbygden i Haninge.