Så kan nya Kista se ut

Byggnaderna i förslaget har en friare form för att skapa bästa möjliga solförhållanden på kvarterstorgen och gårdsytorna.
Byggnaderna i förslaget har en friare form för att skapa bästa möjliga solförhållanden på kvarterstorgen och gårdsytorna.
En visualisering av en flygvy över Kista Science City: Solarplexus.
En visualisering av en flygvy över Kista Science City: Solarplexus.
Klimatsmarta och multifunktionella hus med solen i fokus.

"Kista Science City: Solarplexus" är Kod Arkitekters förslag till tre nya bostadskvarter i Kista.

– Vår ambition har varit att införa en ny kvarterstyp för stadsdelen, där bostäder, grönområden och mötesplatser tillför gröna och sociala värden, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter i ett pressmeddelande.

Det är bostadsbolaget Klövern och Stockholms stad som bjudit in ett antal arkitektkontor till ett så kallat parallellt uppdrag för att ge förslag till hur de nya bostadskvarteren i Kista ska se ut. Uppdraget gäller tre kvarter inom fastigheten Kvarteret Isafjord 1, som i dag är kontorskvarter med bland annat Ericssons och Tele2:s huvudkontor.

Det är ingen tävling, utan innebär att beställaren ger ett uppdrag som gäller samma projekt, till flera arkitektföretag samtidigt.

Parallella uppdrag räknas inte in inom lagen om offentlig upphandling.

De andra kontoren som bjudits in, förutom Kod Arkitekter, är BAU, Stockholm, Dreem Arkitekter, Göteborg och ÅWL Arkitekter, Stockholm.

Kod Arkitekter har valt att presentera ett förslag som de kallar ”Kista Science City: Solarplexus”, med solen som projektets kärna.

– Solenergi, grönska och sociala mötesplatser är ledorden i det här projektet. Vi vill ge stadsdelen nya värden i form av smarta bostadskvarter, som knyter an till Kistas starka profil inom teknisk utveckling, säger Åsa Kallstenius.

De har lagt stor vikt vid den de sociala mötesplatserna i kvarteren i deras förslag, med bland annat små torg, publika takvåningar i de höga husen, en stadspark och utrymme för gemensamma odligar för de boende på gårdarna.