Så kan vägen till badet bli säker

Lövsta Sommartid vallfärdar unga till fots och på cykel till Lövsta friluftsbad. Samtidigt drar återvinningscentralen i området till sig intensiv biltrafik. Det skriver en Hässelbybo som föreslår att stadsdelsnämnden ska verka för bättre och säkrare förbindelser till Kyrkhamn-Lövsta.

I ett medborgarförslag listar han en rad åtgärder, till exempel att bredda gång- och cykelbanor och inrätta en ny busshållplats i korsningen Lövstavägen-Blomsterkungsvägen.