ANNONS

Så kommer konsten i Förbifart Stockholm se ut

"Kuliss" av Ebba Bohlin vid Lovös norrgående trafikplats.  När trafikanterna kör mot verket kommer upplevelsen av en rörelse/förändring i ljuset att skapas, som kopplas till norrsken.
"Kuliss" av Ebba Bohlin vid Lovös norrgående trafikplats. När trafikanterna kör mot verket kommer upplevelsen av en rörelse/förändring i ljuset att skapas, som kopplas till norrsken.
"Folkhemmet" av Backa Carin Ivarsdotter vid Vinstas södergående trafikplats.  Konstverket är tänkt att visa ett utsnitt av en karta från ett bostadsområde i Vinsta som ligger precis ovan trafiktunneln.
"Folkhemmet" av Backa Carin Ivarsdotter vid Vinstas södergående trafikplats. Konstverket är tänkt att visa ett utsnitt av en karta från ett bostadsområde i Vinsta som ligger precis ovan trafiktunneln.
"Utopi" av Ebba Bohlin vid Vinstas norrgående trafikplats.  Verket ska fungera som en tredimensionell portal, med en bild av ett solgenomlyst vatten längst fram.
"Utopi" av Ebba Bohlin vid Vinstas norrgående trafikplats. Verket ska fungera som en tredimensionell portal, med en bild av ett solgenomlyst vatten längst fram.
"Serpentinvind" av Bigert & Bergström vid Kungens kurvas södergående trafikplats.  Serpentinvinden är tänkt att kopplas till Kungens kurva, som kännetecknas av handel, liv och rörelse.
"Serpentinvind" av Bigert & Bergström vid Kungens kurvas södergående trafikplats. Serpentinvinden är tänkt att kopplas till Kungens kurva, som kännetecknas av handel, liv och rörelse.
Jättebygget Förbifart Stockholm fortsätter. Nu är det klart hur utsmyckningen inuti tunnlarna ska se ut.
ANNONS

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största projekt när det gäller infrastruktur. Och nu är det klart vilka som ska utsmycka de enorma tunnlarna som ska gå från de norra och södra delarna i Stockholm. Över 80 intresseanmälningar skickades in och efter en hård urvalsprocess föll lotten på fem vinnande förslag.

– Vi hade en rad kriterier som vi utgick från i bedömningen av de vinnande förslagen, säger Mats Broman, Trafikverkets arkitekt.

Utöver det rent konstnärliga ska verken ha en koppling till det som finns ovan jord, det ska vara möjligt att upplevas i hög fart och samtidigt inte vara distraherande.

– Konsten får inte äventyra säkerheten, man ska inte vända sig om och titta eller bli överraskad när man kör förbi. Det får inte vara någon ”Blå Tåget”-upplevelse, säger Mats Broman.

I processen med vilka kriterier konsten ska uppfylla har man tagit in beteendevetare. Mats Broman poängterar vikten av att varje konstverk ska ha en egen identitet.

– I tunnlar ser allting likadant ut, och det är därför viktigt att kunna orientera sig efter konstverken. 95 procent av trafiken i förbifarten kommer att vara trafikanter som kör där dagligen och de behöver någonting att känna igen sig i tunnlarna. Vanliga trafikskyltar appellerar inte till ett mänskligt beteende och konstverken ska därför kunna vägleda trafikanten i tunnlarna.

Konstnärerna som får äran att utsmycka tunnlarna är Backa Carin Ivarsdotter, Ebba Bohlin och konstnärsduon Bigert & Bergström.