Så lär du dig känna igen en bedragare

Äldrebrott har ökat mycket de senaste åren.

Nu ska brottsligheten utbildas bort. Polisen har utformat ett nationellt kurspaket, med hjälp av seniorer från Salem.

I Sverige anmäls drygt fyra äldrebrott till polisen varje dag. Just bedrägerier som riktar sig mot äldre personer har ökat rejält de senaste åren. För att minska den här typen av brottslighet satsar polisen nu på att utbilda äldre.

– Vi har satt ihop ett informationspaket med filmer som visar på vanliga bedrägerier, diskussionsunderlag och en lathund för hur man kan leda kurser, säger Anna-Lena Tapper, kriminalinspektör på Nationellt bedrägericenter (NBC).

Kurserna ska sedan kunna hållas av vilken seniorförening som helst, och nu vill NBC att informationen ska få spridning.

– Om fler får veta hur de kan skydda sig tror vi att den här brottsligheten kommer att minska, säger Anna-Lena Tapper.

Filmerna som NBC har producerat visar flera olika scenarier med vanliga sorters äldrebrott. Genom att titta på dem och diskutera hur man själv hade agerat i en sådan situation är tanken att äldre ska bli bättre rustade om de blir utsatta, och veta hur de ska agera.

När NBC tog fram informationspaketet fick de hjälp av några seniorer från Salem som gav feedback och kom med förslag.

– Att brottsligheten mot äldre ökar är ju en skrämmande utveckling. Att NBC nu tagit fram ett informationspaket om bedrägerier är oerhört värdefullt. Vi måste öka vårt medvetande om riskerna att bli lurade, säger Rolf Carlén på Seniornet i Salem.

Bedrägerier mot äldre sker oftast på tre olika platser; på allmän plats, i hemmet eller via telefon och internet.

Vad är viktigast att tänka på för att skydda sig mot bedrägerier?

– Förlora aldrig kontakten med ditt betalkort och lämna aldrig ut koder eller personuppgifter på nätet. Sedan är det viktigt att se situationen och inte personen. Bedragare är jättetrevliga och eftersom många äldre är snälla och hjälpsamma så blir de sårbara. Det gäller att vara lite cynisk och se bortom personen, säger Anna-Lena Tapper.

Den 23 november kommer det att hållas en kurs för att skydda sig mot bedragare hos Seniornet i Salem.

Fakta

Bedragare vill åt bankuppgifter

2013 ökade antalet bedrägerier med 15 procent jämfört med året innan. 2014 fortsatte ökningen, 5 procent fler bedrägerier.

Under 2014 anmäldes 1463 bedrägeribrott mot äldre, drygt 120 varje månad.

Bedrägerier mot äldre är vanligast förekommande i Stockholmsregionen.

Ju äldre brottsoffer desto högre andel fullbordade bedrägerier.

Det är vanligare att kvinnor utsätts än män.