Så många 3-åringar har hål i tänderna i Upplands-Bro

Enligt en undersökning som Region Stockholm gjort är det stora skillnader bland barn och ungas tandhälsa runt om i länet.
Enligt en ny undersökning är skillnaderna stora när det kommer till barn och ungas tandhälsa runt om i länet.
Nära 33 procent av Upplands-Bros 19-åringar har karies. Bland kommunens 3-åringar är siffran 3 procent. Det här visar Region Stockholms nya undersökning av barn och ungas tandhälsa i länet.

Tandhälsan i Stockholm ser inte likadan ut i länets alla delar. Det visar en undersökning som Region Stockholm nyligen genomfört.

Undersökningen drar tydliga kopplingar mellan socioekonomisk status och god tandhälsa – detta trots att tandvården är fri för alla svenska barn.

UB-barnens tandhälsa

I Upplands-Bro visar undersökningen att 3 procent av 3-åringarna har karies. I gruppen av de nyss vuxna, 19-åringarna, så har 32,7 procent karies.

– Det är såklart väldigt tråkigt, men det är inte ett problem som är unikt för Stockholm. Dessa tendenser finns över hela världen. Det sker väldigt mycket forskning på detta men det finns ännu inga svar på varför det ser ut såhär, säger Karin Fälldin (C), ordförande i tandvårdsberedningen i region Stockholm.

För att råda bot på problemet, i områdena med sämst tänder, genomför regionen nu en rad insatser.

– Bland annat så sker de första tandläkarbesöken vid två istället för vid tre års ålder i dessa områden. Det sker floursköljningar i skolorna och tandläkarklinkerna får mer pengar från Regionen när de tar emot patienter från de områden som har sämst tandhälsa, säger Karin Fälldin (C).

Stora skillnader hos kommunerna

Även i länets kommuner är skillnaderna stora. Danderyd, Vallentuna, Täby och Vaxholm har minst karies av länets kommuner medan Järfälla, Haninge, Salem och Botkyrka har störst problem.

Tandhälsan god i länet

Däremot kan regionen i undersökningen konstatera att tandhälsan är god i länet.

– Generellt sett har vi en god tandhälsa i Stockholm. Undersökningen visar samma trender som vi har sett tidigare, säger Karin Fälldin (C).

Länets 19-åringar har 1,4 procent bättre tandhälsa än vid förra undersökningen. Det innebär att 57,3 procent har kariesskadade tänder.

Gruppen 7 till 14 år visar däremot upp en försämring på 1,4 procentenheter. Andelen personer i gruppen med tänder, skadade av karies, ligger nu på 34,1 procent.

3,7 procent av länets 3-åringar har kariesskadade tänder, det innebär att resultatet är oförändrat sedan 2017.