Så många sexåringar fick sitt förstaval i söderort

I höst är det dags för barnen födda 2013 att packa ryggsäcken och ta sig till skolan.
I höst är det dags för barnen födda 2013 att packa ryggsäcken och ta sig till skolan.
Över 10 000 barn har ansökt till förskoleklass i någon av skolorna i söderort till hösten. Åtta av tio fick sitt förstahandsval, visar kommunens siffror.

Av totalt 10 430 barn i hela Stockholm har 79 procent (8 269 barn) fått sitt förstahandsalternativ. Det är något färre än de senaste tre åren, då andelen var 81 procent. Det kan delvis bero på att fler aktivt har sökt förskoleplats.

I söderort får något fler än åtta av tio sexåringar börja på den skolan de vill i höst. Bland stadsdelarna i söderort är Skarpnäck det område där flest antal barn blev tilldelad en plats sin förstavalsskola. Nästan nio av tio kommer att få gå på skolan de önskade.

900 får plats på annan skola

Samtidigt är det också också fler barn än tidigare som varken fått sitt första-, andra-, eller tredjehandsval. Ungefär 900 har istället fått plats på en kommunal skola som de inte ansökt till men som ligger inom två kilometer från hemmet. Bland dessa finns även barn som velat börja skolan ett år tidigare och barn som bor i andra kommuner.

94 procent av alla som sökt har fått något av sina tre önskemål.

– Alla elever är garanterade en plats i en kommunal grundskola nära hemmet. Det ökar tryggheten för elever och deras föräldrar att en så stor majoritet får någon av sina tre önskade skolplaceringar, säger Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholms stad.


Så många fick sitt förstahandsval

Andel barn som fyller sex år i år och ska börja förskoleklass till hösten, fördelat per stadsdelsnämnd. 

Källa: Stockholms stad


Högt söktryck i innerstaden

I innerstaden är det flest som inte fått något av sina tre önskemål. Det beror på att vissa skolor där har extremt högt söktryck från både närområdet och de som bor längre bort, enligt Stockholms stad. I urvalet har man därför i större utsträckning tillämpat närhetsprincipen, som går ut på att alla elever ska få så nära som möjligt till skolan.

– Med hjälp av it-stödet blir avståndsberäkningar väldigt precisa, vilket ökar transparensen och rättssäkerheten i besluten, säger Patrik Sätterberg, handläggare på utbildningsförvaltningen.

Så funkar närhetsprincipen

Fakta

Viktiga datum

  • 1 april: Sista dagen att tacka ja till platsen
  • April-augusti: Eventuella reservplatser kan sökas