Så många har bredband i Nacka

Andelen hushåll med bredband i olika områden i Nacka varierar stort visar Post- och telestyrelsens kartläggning.
Andelen hushåll med bredband i olika områden i Nacka varierar stort visar Post- och telestyrelsens kartläggning.
Hur många hushåll i Nacka som har tillgång till bredband varierar stort, beroende på var i Nacka du bor.

På vissa håll har max tio procent av hushållen bredband.

Det visar Post- och telestyrelsens årliga kartläggning.

I exempelvis Älgö har enligt kartläggningen mellan noll och tio procent tillgång till bredband. I angränsande Solsidan ligger andelen på mellan tio och mer än 90 procent.

Även i Boo är variationer stora, här är tillgången på bredband mellan noll och mer än 90 procent

Nacka kommun saknar enligt kartläggningen en bredbandsstrategi. En bredbandsstrategi visar enligt Post- och telestyrelsen hur en kommun eller ett län arbetar med bredbandsutveckling.

Grannkommuner som Värmdö och Stockholm har båda bredbandsstrategier.

Läs mer här.