Så många lokalpolitiker är kvinnor

Könsfördelningen mellan Upplands-Bros lokalpolitiker är långt ifrån jämställd.

Förra året var nästan 60 procent av alla förtroendevalda politiker män.

I Upplands-Bro kommun bor lika många kvinnor som män. Men i politiken är fördelningen en annan. 58 procent av alla förtroendevalda under 2015 var män.

Det är långt mycket bättre än Svedala, där knappt en tredjedel av politikerna utgörs av kvinnor, men något sämre än grannkommunen Järfälla, där 56 procent av politikerna är män.

När det gäller ordförandeposter i kommunens nämnder och politiska församlingar, däremot, har kvinnorna ett övertag. Fyra av sex ordförandeposter hålls av kvinnor.

15 procent av de förtroendevalda i Upplands-Bro var utrikesfödda. Det är fler än i flera andra kommuner i länet. På Lidingö är andelen utrikesfödda politiker 0-5 procent.