Min lokala hjälte

Delar av sjöbotten i Edsviken är död

Edsviken har länge dragits med gifter och övergödning. En ny rapport visar att läget inte har förbättrats. Stora delar av botten på större djup är död på grund av syrebrist.

I Sollentuna finns åtta sjöar och en havsvik, nämligen Edsviken, som länge har dragits med stora miljöproblem.

Förra sommaren visade prover att fisken i Edsviken bär på miljögifter som kvicksilver, flamskyddsmedel och PCB, som också kan vara farliga för människor. Det är inte att rekommendera att äta fisk från Edsviken ofta.

– Vi utövar tillsyn så att farliga båtbottenfärger inte används, säger Oscar Nyströmer (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

I somras sattes permanenta skyltar upp som varnar för att äta fisken för ofta. Dessutom kan vattenkvalitén vara så dålig på vissa platser i norra delen att kommunen avråder från bad.

– Det som gör Edsviken så belastad är att det är en vik, med ganska kraftig tröskel ut i havet. Vilket gör att den är extra påverkad av allt vatten som rinner till, säger Karin Hermansson, miljö- och vattenplanerare på Sollentuna kommun.

Det är dagvattnet, framförallt regn som tar med sig föroreningar och gifter innan det rinner ut i Edsviken, som är det stora problemet.

– Dagvattnet måste kontrolleras genom att ta med det när vi planerar och bygger i kommunen. Just nu går en tunnel med dagvatten rakt ut i Edsviken, säger Karin Hermansson.

Bengt Cedrenius (MP), andre vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, menar att alla måste ta ansvar för Edsviken.

– Vi måste förstå att vi får den sjö vi förtjänar. Och att det går att förbättra. Vi ska inte ge upp, säger han.

Fakta

Så minskar du dina utsläpp

Gödsla sparsamt. Använd naturgödsel i lagom mängd och vid rätt tidpunkt.

Inga kemiska bekämpningsmedel i trädgården.

Asfaltera inte uppfart och andra delar av tomten.

Tvätta bilen på bilvårdsanläggning med oljeavskiljare och använd miljömärkta biltvättmedel.

Minska din bilåkning.

Tvätta båten i stället för att använda giftig bottenfärg.