Så mycket återvinner ni

3,1 kilo plast det är så mycket som en Vallentunabo återvinner per år, visar statistik från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Den genomsnittliga svensken återvinner 6,08 kilo per person.

Statistiken visar hur mycket förpackningar och tidningar som lämnats av hushåll i alla Förpacknings- och Tidningsinsamlingens behållare för återvinning, inklusive det som lämnats i fastighetsnära insamling där hämtning sker.

En Vallentunabo återvinner i övrigt 20.82 kilo glas, 10,21 kilo papper, 0,98 kilo metall och 29,96 kilo tidningar på ett år.