ANNONS

Så mycket går att spara på politiken

Både Nacka och Värmdö är kommuner som kan spara in på den politiska verksamheten utan att skatten påverkas, enligt en rapport från Skattebetalarna.
Både Nacka och Värmdö är kommuner som kan spara in på den politiska verksamheten utan att skatten påverkas, enligt en rapport från Skattebetalarna.
Nacka och Värmdö är kommuner som båda har potential att spara in på utgifter för politisk verksamhet, utan att skatten därmed behöver höjas.
ANNONS

Det framgår av en ny rapport som Skattebetalarna tagit fram, och som Expressen skriver om.

Enligt Skattebetalarnas sammanställning kan Nacka spara in 17 kronor per invånare, eller 1 628 810 kronor, på utgifter för politisk verksamhet. Värmdö kan spara in mer än det, 37 kronor per invånare, eller totalt 1 473 205 kronor.

De båda kommunerna hamnar dock långt under rikssnittet för vad politiken kostar, 684 kronor per person. I Nacka kostar den politiska verksamheten 541 kronor per person, i Värmdö 578 kronor.

Fakta

Så gjorde Skattebetalarna undersökningen

Skattebetalarna, som är en intresseorganisation, har granskat kostnaderna för kommunernas politiska verksamhet, som omfattar fyra utgiftsområden:

Kostnader för anställda och politiker

Kostnader för revision

Ekonomiskt stöd till partierna

Kostnader för övrig politisk verksamhet, som administration och löner till politiska sekreterare och nämndsekreterare

Kommun med högst snittkostnad för politiken per person är Dorotea, 2 876 kronor. Minst snittkostnad har Malmö, 424 kronor per person.

De kommuner i Stockholms län som enligt undersökningen kan spara minst på politiken är Huddinge, Vallentuna och Salem.

Källa: Expressen