Så nöjd är du, Nackabo

Knappt 40 procent av de tillfrågade Nackaborna svarade på den årliga medborgarenkäten.
Knappt 40 procent av de tillfrågade Nackaborna svarade på den årliga medborgarenkäten.

Nackaborna är fortsatt bland de mest nöjda i landet.

Det framgår av SCB:s årliga medborgarundersökning.

Men frågetecken finns.

Förskola och skola är fortsatt områden som Nackaborna är mycket nöjda med, jämfört med hur det ser ut i andra kommuner.

Det framgår av den årliga medborgarundersökning som Nacka kommun låtit Statistiska centralbyrån, SCB, göra.

Nöjdheten med bostäder och med stödet till utsatta personer sjönk däremot 2015.

Ett av få områden där nöjdheten understiger snittet för andra kommuner är nöjdheten med tillgången till återvinningscentraler.

Och i likhet med många andra kommuner får Nacka lägst betyg när det gäller hur medborgarna tycker att de kan påverka kommunens beslut och verksamheter.

SCB:s undersökning skickades ut till 1 500 slumpmässigt utvalda personer, i åldrarna 18 till 84 år. Knappt 40 procent svarade, en minskning jämfört med tidigare år då svarsfrekvensen legat på 45 till 49 procent. Det gör enligt SCB att felmarginalerna är något större än tidigare år vilket gör att endast större förändringar har fångats in. Däremot går det inte att dra några slutsatser om hur förändringarna ser ut när det gäller kön och ålder.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte i tisdags, då undersökningen presenterades, reagerade oppositionsrådet Khashayar Farmanbar (S), på den minskade svarsfrekvensen, som enligt honom ”närmar sig nivån för vad som är statistiskt acceptabelt”.