Så påverkas du av Slussenbygget – i flera år

Nejra Wiklund passerar Slussen på cykel så gott som dagligen. ”Jag tycker att det fungerar bra att cykla. Det är skönt nu när det inte är lika många bilar som stör.”
Nejra Wiklund passerar Slussen på cykel så gott som dagligen. ”Jag tycker att det fungerar bra att cykla. Det är skönt nu när det inte är lika många bilar som stör.”
Karmela Ivsinovic reser ofta med buss och tunnelbana från Slussen. ”Jag är trött på att det byggs överallt, men jag tycker att det inte är några problem att åka kollektivt.”
Karmela Ivsinovic reser ofta med buss och tunnelbana från Slussen. ”Jag är trött på att det byggs överallt, men jag tycker att det inte är några problem att åka kollektivt.”
Christer Frank har kört buss i 30 år. ”Än så länge flyter det på bra, inga klagomål från resenärer. Jag har inte hittat några problem. Det finns naturliga ersättningsvägar”.
Christer Frank har kört buss i 30 år. ”Än så länge flyter det på bra, inga klagomål från resenärer. Jag har inte hittat några problem. Det finns naturliga ersättningsvägar”.
Bilisten Tom Henriksson ska precis köra från Katarinavägen mot Slussen. ”Det är krångligt att köra här. Det är inte så tydligt hur man ska göra. Jag är kluven till ombyggnaden. Det är bra att något görs, men jag tycker nog att de kunde ha restaurerat den gamla i stället för att riva och bygga nytt.”
Bilisten Tom Henriksson ska precis köra från Katarinavägen mot Slussen. ”Det är krångligt att köra här. Det är inte så tydligt hur man ska göra. Jag är kluven till ombyggnaden. Det är bra att något görs, men jag tycker nog att de kunde ha restaurerat den gamla i stället för att riva och bygga nytt.”
Slussen förvandlas till en gigantisk byggarbetsplats under 10 år.
Slussen förvandlas till en gigantisk byggarbetsplats under 10 år.
Ny bro, ny kaj och nytt busstorg.

Här är vad som kommer att hända den närmsta tiden.

Men ni som vill spara en bit av Slussen som minne får blankt nej av staden.

Men ni som vill spara en bit av Slussen som minne får blankt nej av staden.

Vägen fram till byggstarten har varit lång och krokig. Men nu har bygget av nya Slussen dragit i gång på allvar.

I förra veckan började trafiken att dirigeras om, när bland andra Katarinavägen närmast Slussen och Västra bron stängdes av för bilar.

Alla bilister verkade dock inte riktigt ha förstått det nya förbudet. När Mitt i Södermalm besökte Slussen i förra veckan såg vi flertalet motorfordon köra där det är körförbud.

– Det kan vara svårt att se alla nya skyltar. Men med tiden kommer nog allt fler lära sig hur man ska åka, säger Eva Rosman, kommunikatör för ombyggnaden av Slussen.

När Sveriges näst största kollektivtrafikpunkt ska byggas om från grunden är det minst sagt en stor apparat som sätts i rullning. Arbetet beräknas pågå under ungefär tio år. Byggtiden förlängs på grund av att Slussen inte är en plats som man helt kan stänga av, utan bygget måste ske parallellt med att människor ska kunna ta sig fram.

De som dragit vinstlotten är cyklister, fotgängare och de som åker kollektivt, som prioriterats på bekostnad av bilisterna.

– Det kommer kanske att ta längre tid att ta sig fram än vad man är van vid. Men om man visar varandra hänsyn så ska det kunna gå, säger Eva Rosman.

Det som först kommer att byggas vid nya Slussen är de nya broarna och kajerna. Först om några år hoppas staden kunna sätta gång med bussterminalen i Katarinaberget. Den delen har ännu inte fått grönt ljus då detaljplanearbetet fick bakläxa av mark- och miljödomstolen.

Det stora glashuset som planeras mitt på Södermalmstorg är omstritt. Men hur huset kommer att se ut och vilken typ av verksamhet det kommer att innehålla är inte klart ännu. Detaljplanen visar endast hur stort huset får vara – övriga planer för huset kommer nog dröja minst några år.

De som vill ta med sig en minnessten, kakelplatta eller betongklump från gamla Slussen får ett tydligt nej från staden.

– Det är lättare om man river Råsunda, att folk under en dag kan komma och ta med sig en bit. När rivningen pågår under tio år blir det svårare att organisera något liknande, säger Eva Rosman.

Intressanta objekt att bevara till framtiden, som skyltar, kakelplattor eller delar av målningen i Södre torn, har i stället lämnats till Stadsmuseet.

Nya Slussen ska vara klar år 2025.

Fakta

Kommande arbeten under 2016

Januari: Restaurang Strömmen rivs. Under arbetet stängs spiraltrappan vid Gula gången ner till bussarna.

Januari-juni: Ny provisorisk bro över Södre torn där Kolingsborg låg förut. Bron ska under fyra år leda trafiken mellan Gamla stan och Slussen medan den nya huvudbron byggs.

Februari-mars: Hållplatsen för Djurgårdsfärjorna flyttas 100 meter norrut.

Mars-april: Nya busshållplatser börjar byggas vid Södermalmstorg.

Maj-juni: Kajarbeten vid Stadsgårdskajen. Ny kaj ska byggas.

Juni: Östra bron stängs för all trafik. Bron börjar rivas.

Juni-juli: Katarinavägen närmast Slussen stängs av för busstrafik. Bussarna får vända på Katarinavägen, gå via Folkungagatan till Södermalmstorg via den nya bron till Gamla stan.

Källa: Stockholm stad