Så rankar lärarna Nackas skolor

Nackas skolor klättrar på rankinglista.
Nackas skolor klättrar på rankinglista.
Lärarnas riksförbund har rankat skolorna i landets kommuner utifrån fem olika parametrar, bland annat betyg och lärarlöner.

Nacka klättrar 26 placeringar på rankingen, till plats 14.

Lärarnas riksförbund har granskat skolorna utifrån elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner, och lärarbehörighet.

Nacka får sin högsta ranking för elevresultat, plats 5.

Högst på listan rankas Lomma, Salem och Varberg.

Av kommunerna i Stockholms län hamnar Nacka på plats fyra. Salem, Danderyd och Ekerö rankas högre.

Totalt hamnar Nackas skolor på plats 14 i lärarnas ranking. 2015 rankade lärarna Nackaskolorna på plats 40.