Så rankas årets företagsklimat

BOTKYRKA/SALEM Svenskt Näringsliv genomför varje år en ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Salem har stigit tolv placeringar och återfinns på plats 63 i listan. Botkyrka kommun har tappat 37 placeringar till plats 207.

Rankingen bygger dels på enkäter med företagare, dels på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Företagarna har till exempel fått svara på frågor om service till företagare och tillämpning av lagar och regler. Bland uppgifterna från SCB finns bland annat skatteuppgifter.