(rubrik saknas)

Fakta

Så säkras vägen

Korsningen mellan Bygdegårdsvägen och Kyrkvägen kommer att höjas upp.

Asfalten kommer att färgas röd för att synas extra mycket.

Trottoarer från busshåll- platserna kommer att byggas.

Övergångsställen kommer att markeras.

Källa: Upplands-Bro kommun