Min lokala hjälte

Så ser planen för nya gigantiska Ikea ut

Planen är att det nya Ikea-varuhuset ska byggas hela vägen fram till Modulvägen och länkas ihop med shoppingcentret.
Planen är att det nya Ikea-varuhuset ska byggas hela vägen fram till Modulvägen och länkas ihop med shoppingcentret.
Med utbyggnaden av shoppingcentret och det nya Ikeavaruhuset ökar den totala ytan handel med mer än 50 000 kvadratmeter till cirka 150 000 kvadratmeter total.
Med utbyggnaden av shoppingcentret och det nya Ikeavaruhuset ökar den totala ytan handel med mer än 50 000 kvadratmeter till cirka 150 000 kvadratmeter total.
Illustration över kommande torgbildning Dialoggatan/Tangentvägen.
I samband med att gallerian byggs ut ska det anläggas ett torg i hörnet Dialoggatan/Tangentvägen.
Nu börjar planerna för nya Ikeavaruhuset i Kungens kurva att klarna.

Samtidigt växer shoppingutbudet rejält.

– När det är färdigt ska det bli åtminstone lika stort som Mall of Scandinavia, säger Daniel Dronjak (M).

År 2022 väntas ett nytt Ikeavaruhus och ett köpcenter större än Mall of Scandinavia stå klart i Kungens kurva.

Nu ska de nya detaljplanerna för Kurvan 2 och Kurvan 5, alltså tomterna där Ikea och Kungens kurvas shoppingcenter ligger i dag, ut på samråd till ett 20-tal myndigheter, företag och nämnder.

Tanken är att ett nytt Ikeavaruhus ska byggas där det befintliga ligger i dag, och därefter byggas ihop med Kungens kurvas shoppingcenter. Shoppinggallerian väntas växa med 54 000 kvadratmeter, till fördubblad storlek jämfört med i dag. Tillsammans med Ikea blir shoppingytan totalt 150 000 kvadratmeter, att jämföra med Mall of Scandinavias cirka 100 000.

– Det har varit lite hysch hysch kring detaljerna, men nu börjar det klarna. Det handlar om en miljardinvestering från Ikeas håll som stärker Kungens kurva som Skandinaviens största handelsplats och som ger många arbetstillfällen, säger Daniel Dronjak (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Ikeas runda byggnad är tänkt att stå kvar, men tillbyggnaderna rivs och ett nytt varuhus byggs i anslutning till det runda huset och hela vägen fram till Modulvägen.

Men först ska gallerian byggas ut på parkeringen ner mot Heron city. När den är klar ska Ikea flytta in där tillfälligt under tiden det nya Ikeavaruhuset byggs. Därefter ska gallerian nyttjas för bland annat shopping.

– Vi har inte kommit så långt i våra planer än på vad det kan bli, men det vi eftersträvar är en trevlig helhet och vad det innebär återstår att se, säger Malin Sennevall, presskontakt på Ikea.

Parkering ska finnas i parkeringshus under shoppingytorna, och på Modulvägen ska endast kollektivtrafik få köra.

– Tangentvägen som går rakt ner från Smistavägen till Dialoggatan blir den nya genomfartsvägen, säger Sara Andersson, Huddinge kommuns programansvariga för Kungens kurva.

Visionen för Kungens kurva är att skapa en stadslik miljö med en tydlig kvarterskultur. Att det nu blir en jättegalleria på platsen tycker Daniel Dronjak inte stör i planeringen.

– Det är en utmaning att få det här projektet att platsa in, och det gäller att hitta en bra balans. Men egentligen är problemet med Kungens kurva i dag att det är så stora ytor med parkeringsplatser och på det här sättet blir det tätare handel, säger han.

I änden av shoppingcentrumet vid Tangentvägen ska det bli torgyta och en damm. Där planeras också mindre butiksytor på bottenvåningen med direktentréer från gatan.

Enligt samrådsförslaget kommer en av de ekdungar som är skyddade i gällande detaljplaner inte att kunna behållas, men det ska kompenseras genom att redan uppväxta ekar ska planteras på andra platser inom planområdet.

Projektet innebär inga stora kostnader för kommunen som enbart är med och betalar en del av utbyggnaden av Tangentvägen.

Fakta

Blev starten till Kungens kurva

Ikeavaruhuset stod klart 1965 och blev starten för området Kungens kurva.

Den runda byggnaden ritades av arkitekten Claes Knutsson som hämtade inspiration från Guggenheimmuseet i New York.

Tanken var att formen skulle exponera möblerna bättre när rummen saknade hörn.

Byggnaden har, av Stockholms läns museum, pekats ut som viktig i Huddinge kommuns kulturmiljöinventering från 1986.

Fakta

Samrådsmöte på torsdag

På torsdag den 16 juni klockan 16-19 hålls ett samrådsmöte där det finns det möjlighet att ställa frågor om planförslaget. Mötet hålls på Scandic hotell i Kungens kurva, Ekgårdsvägen 2.

Källa: Huddinge kommun