Så ska äldreomsorgen förbättras

Koppargården ska ordna utedagar eller promenadgrupper efter klagomål från de som bor på boendet.
Koppargården ska ordna utedagar eller promenadgrupper efter klagomål från de som bor på boendet.
De kan själva inte påverka när de ska få hjälp, de informeras inte om förändringar och maten är inte god.

Det är några av synpunkterna från de som nyttjar äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby.

Nu ska äldreomsorgen bättra sig på punkterna som sticker ut.

I höstas fick de som nyttjar den kommunala äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby tycka till om vården som de får.

Enkätens resultat visade att nästan alla många av de som har hemtjänst eller bor på äldreboende tycker att informationen brister när förändringar är på gång. En annan punkt som brister på flera boenden är möjligheten att komma utomhus. Många vill också i större utsträckning själva bestämma vilken tid de får hjälp.

Nu har stadsdelsområdets sex hemtjänstutförare och boenden kommit in med åtgärdsplaner för att brukarna ska bli nöjdare. Några åtgärder är att tydliggöra kontaktmannaskapet för att informationen ska förbättras och ordna utegrupper eller promenadgrupper.

Förslagen ska tas upp på stadsdelsnämndens nästa möte, då ska handlingsplanerna godkännas.

Fakta

Så ska äldreomsorgen förbättras

Vällingby hemtjänst:

Endast 57 procent av brukarna är nöjda med informationen vid förändringar. Arbetet för att ge bättre information startade i december förra året.

41 procent visste inte vart man vänder sig med synpunkter och klagomål. Nu ska dess uppgifter förtydligas vid första hembesöket, bland annat.

40 procent tycker att det är svårt att träffa sjuksköterska vid behov. Nu ser enheten över möjligheten till ökat samarbete med primärvården.

Hässelby hemtjänst:

Ska förbättra informationen vid förändringar, förbättra planeringen så färre antal personer kommer hem till brukarna, öka möjligheten till kontakt med hemsjukvården.

Skolörtens servicehus:

63 procent är missnöjda med informationen av förändringar, problemet ses över. 59 procent tycker att det är oklart vart man vänder sig med synpunkter och klagomål, resultatet ska förbättras genom bland annat bättre info vid första hembesöket.

Över hälften är missnöjda med tillgängligheten till sjuksköterska, diskussionen med primärsjukvården pågår därför nu.

Skolörtens vård- och omsorgsboende:

Förra året var samtliga av de som svarade på enkäten nöjda med personalens bemötande, den här gången går siffran endast upp till 77 procent.

Bara hälften tycker att maten smakar bra och att måltiden är en trevlig stund på dagen. Nu ska sjuksköterskor delta vid måltiderna och man ska ta upp en dialog med matleverantörerna.

Endast 38 procent är nöjda med att komma utomhus, därför ska kontaktpersoner dokumentera och planera utomhusvistelser framöver.

Boendet ska också se över sjuksköterskornas tillgänglighet.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende:

Boendet kommer att arbeta med att förbättra informationen kring förändringar.

Endast 32 procent uppger att möjligheterna att komma utomhus är bra. Därför ska boendet börja med ”utedagar” för en promenadgrupp, bland annat.

67 procent menar att de inte kan påverka vilken tid de vill ha hjälp. Därför ska boendet jobba för att öka delaktigheten för de som bor på Koppargården.

Liviagården:

Boendet ska arbeta för att informera bättre om förändringar.

Endast 27 procent är nöjda med aktiviteterna som erbjuds, därför ska boendet nu bjuda in till gemensamma aktiviteter som Koppargården arrangerar och utveckla egna aktiviteter.

67 procent menar att de inte kan påverka vilken tid de vill ha hjälp. Därför ska boendet jobba för att öka delaktigheten.

Källa: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning