Så ska antalet hemlösa bli färre

Färre personer är hemlösa i år än i fjol. Men i vissa grupper ökar problemet – till exempel bland föräldrar.

För att ytterligare minska hemlösheten behövs fler billiga bostäder, enligt kommunens enhetschef.

Varje år gör Sollentuna en kartläggning över antalet hemlösa personer i kommunen under en viss vecka. Årets upplaga visade en minskning med 19 procent jämfört med förra året.

Kommunen använder sig då av Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet.

– När man pratar om hemlöshet tänker gemene man ofta på personer som inte har något tak över huvudet, men det har faktiskt många av dem som är med i våra kartläggningar, säger Britta Åkerlund, avdelningschef på socialkontoret på Sollentuna kommun.

Definitionerna inkluderar till exempel personer som har boendelösningar genom kommunen för att de inte kan få någon bostad på den vanliga marknaden.

– Vi jobbar mycket med vräkningsförebyggande arbete och det har gett resultat. Vi får in information från hyresvärdar och arbetar uppsökande mot personer som riskerar att bli avhysta, säger Britta Åkerlund.

Kartläggningen visar också att även om antalet hemlösa har minskat, så har hemlösheten inom vissa grupper ökat.

Till exempel är fler föräldrar hemlösa än tidigare år.

Hur kan kommunen minska hemlösheten ytterligare?

– Bostadsbyggande är jätteviktigt, och då gärna bostäder för alla, med alla olika hyresnivåer, säger Britta Åkerlund.

Vilken typ av bostäder saknas i dag?

– Om man tittar på nybyggnationer så är de ofta väldigt dyra. Det behövs att man bygger även billigare bostäder.

Fakta

144 hemlösa i årets mätning

Antal hemlösa i Sollentuna kommun:

2015: 144

2014: 177

2013: 133

2012: 218

2011: 168