Så ska Barnängen förvandlas

SL:s gamla bussdepå rivs och ger plats åt sju nya kvarter med 1 170 lägenheter, en ny park, förskolor och promenadstråk.

Nu får allmänheten tycka till om det planerade jättebygget på Söder.

– Det är sällan vi har så stora bostadsprojekt i innerstan, det är ett av de större på senare tid på Söder, säger Joel Berring, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat ska SL:s gamla bussdepå i industrikvarteret runt Barnängen rivas och ersättas av sju nya kvarter. Staden vill ha ett nytt levande bostadsområde med lummiga grönområden, förskolor, en stor livsmedelsbutik och hus med över 1 100 hyres- och bostadsrätter.

Nu skickas detaljplanen för kvarteret Persikan ut på samråd. Till den 26 juni har allmänhet och övriga remissinstanser, som länsstyrelsen och Stadsmuseet, chans att komma med synpunkter. Men redan har Söderbor börjat ringa.

– Vissa har hört av sig med frågor och varit lite oroliga. Det här innebär så klart stora förändringar så många undrar vad som kommer att hända, säger Joel Berring.

Planerna på att bygga ut östra ­Södermalm har funnits länge. Om två år flyttas bussarna över till en nybyggd lokal i Fredriksdal. Ungefär samtidigt installeras Spårvägsmuseet i gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden och sedan kan depån börja rivas.

– Från början var tanken att bygga bostäder ovanpå bussgaraget, men det var för tekniskt komplicerat, därför har det tagit tid att söka en annan lösning, säger Berring.

I kvarteret, som inramas av Tegelviksgatan, Barnängsgatan Nackagatan och Bondegatan, anläggs en ny park, ett torg och en gågata – Persikogränd. Boende ska kunna promenera i ett naturligt parkstråk från Vitabergsparken, via Tengdalsparken till Mandelparken. Det blir plats för två förskolor med tolv avdelningar.

– Vi behöver få fram fler bostäder. Men tanken är också att binda samman östra Södermalm som ligger nära vattnet med övriga ­Söder och skapa en intimare miljö, säger Joel Berring.

Samtidigt kommer de planerade husen på 5–10 våningar att påverka stadsbilden och tillgången på solljus, enligt detaljplanen.

– Det kan bli lite skuggigt och skymma till viss del, vissa vyer förändras. Så blir det alltid när man bygger nya kvarter, säger Joel Berring.

Går allt som planerat blir det byggstart i slutet av 2018.

Fakta

Både hyres- och bostadsrätter

Av 1 170 lägenheter blir 550 hyresrätter och 620 bostadsrätter.

Det blir gator, bostad- och förskolegårdar, fler butiks- och verksamhetslokaler, en ny livsmedelsaffär, torg och en ny park.

Planförslaget visas 12 maj–26 juni i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls den 2 juni kl 17–20 i Åsö gymnasiums aula.

Källa: Stockholms stad