Så ska brotten stoppas

”Vi har inte sett facit av insatsen än. Polisen har flera ärenden och förundersökningar på gång. Men det vi sett hittills är lyckat” säger Sven Tillman, säkerhetschef på Södertälje kommun. De jobbar förebyggande på en rad sätt. Elitidrottsmän nattvandrar och precis som i Botkyrka har man sociala insatsgrupper.
”Vi har inte sett facit av insatsen än. Polisen har flera ärenden och förundersökningar på gång. Men det vi sett hittills är lyckat” säger Sven Tillman, säkerhetschef på Södertälje kommun. De jobbar förebyggande på en rad sätt. Elitidrottsmän nattvandrar och precis som i Botkyrka har man sociala insatsgrupper.
Insats Alexander ska störa den organiserade brottsligheten i Botkyrka.

Hur kommunens arbete ska se ut är inte klart. Men erfarenheter finns i Södertälje där en omfattande insats stör och förhindrar återväxten av grovt kriminella gäng.

Den organiserade brottsligheten i Botkyrka ska stävjas. I februari påbörjade polisen en tio år lång insats som fått namnet Alexander.

– Rent polisiärt är detta mer eller mindre en kopia av arbetet i Södertälje. Det är bra att den här satsningen sker. För de tungt kriminella kommer kommunen inte åt. De har vänt samhället ryggen, säger Botkyrka kommuns säkerhetschef Marcus Qvennerstedt.

I Södertälje intensifierades insatserna mot de grovt kriminella efter morden på fotbollsspelaren Eddie Moussa och hans bror sommaren 2010.

Resultatet av arbetet syns nu i bland annat den stora Södertälje­rättegången, men också i exempelvis åtal mot assistansföretag som misstänks för omfattande bedrägerier.

Flera myndigheter, däribland Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogden, samarbetar för att bearbeta de kriminella. Kommunen är en viktig part när det gäller att förhindra återväxten av kriminella. Och även i den just påbörjade insatsen i Botkyrka kommer kommunens roll att bli viktig.

– Jag har ett nära samarbete med deras säkerhetschef. Vi startar inte upp något i Botkyrka utan att titta på effekter och konsekvenser av till exempel Södertälje-insatsen. Vi tar tillvara på erfarenheter, säger Qvennerstedt.

Men även om Botkyrka kan dra nytta av de erfarenheter som finns i Södertälje så kommer kommunens arbete inte att bli någon kopia av arbetet hos grannen.

– För kommunens del finns ännu ingen plan på pränt för Alexander. Men vi ska ta tillvara på de resurser vi redan har och synkronisera i ett maskineri med tät kommunikation. Det finns ingen patentlösning för det här.

Den relativt nya sociala insatsgruppen i Botkyrka kommun kommer att vara viktig.

– Vi identifierar ett antal ungdomar vi tycker att det är viktigt att jobba med. Vi talar med deras familjer för att höra om det är okej att vi tar bort den sekretess som annars finns mellan socialtjänst, skola och polis. Då kan vi jobba intensivare kring ungdomarna och hjälpa dem att klara sig bättre, säger socialchef Lotta Persson.

Ungdomarna kan få hjälp mot till exempel missbruk eller en kontaktperson som hjälper till med exempelvis en aktiv fritid, att komma i gång på ett jobb, samtal eller andra behov.

I Södertälje finns lotsar som hjälper ungdomar med problem i kontakt med olika myndigheter.

– Vi har inga särskilda personer anställda för detta, men jag skulle vilja säga att våra socialsekreterare fyller den uppgiften, säger Persson.

Fakta

Några av insatserna i Södertälje

Skolakut: Elever med skolkproblem samlas i en enhet med bland annat psykologhjälp.

Chefssamråd: Stadsdirektören och höga kommunala chefer sitter kontinuerligt i möten med polis- och brandmästare. Eftersom de högsta cheferna är samlade kan man vid sittande bord bestämma sig för insatser i ett speciellt område som har problem.

Barnahus: Delar av polis och socialtjänst samlade på en plats. Jobbar bland annat med medling mellan unga i konflikt.

Källa: Södertälje kommun