Min lokala hjälte

Så ska det bli säkrare att cykla

– Jag cyklar till skolan varje dag och litar både på mig själv och andra i trafiken. Jag känner mig ganska säker men visst, den här korsningen (St Eriksgatan/Fleminggatan) är lite jobbig, säger Jonas Saxing, Solna, 25 år.
– Jag cyklar till skolan varje dag och litar både på mig själv och andra i trafiken. Jag känner mig ganska säker men visst, den här korsningen (St Eriksgatan/Fleminggatan) är lite jobbig, säger Jonas Saxing, Solna, 25 år.
– Jag vet att jag kan cykla säkert men jag litar inte på hur andra beter sig i trafiken. Det är lite otryggt och det känns som att det har blivit mer aggressivt i trafiken, säger Stefan Labitzke, Södermalm, 55 år.
– Jag vet att jag kan cykla säkert men jag litar inte på hur andra beter sig i trafiken. Det är lite otryggt och det känns som att det har blivit mer aggressivt i trafiken, säger Stefan Labitzke, Södermalm, 55 år.
Farliga situationer och konflikter med bilförare är vardagsmat för cykelpendlaren.

Högersvängar mot rött, grönt bara för cyklar och större cykelbanor ska minska bråken.

Se Mitt i:s interaktiva karta över alla cykelolyckor de senaste två åren i innerstan.

Alla cykelolyckor registrerade av polis eller sjukhus under 2014 till idag.

Våren är här och cykelsäsongen har börjat på allvar. Men samtidigt ökar också konflikterna i trafiken mellan cyklister, bilister och fotgängare.

Mitt i Kungsholmen har granskat alla cykelolyckor som rapporterats till sjukhus eller polis i stadsdelen de senaste två åren.

Den vanligaste är att cyklisterna skadar sig på egen hand vilket skett vid ungefär hälften av de totalt 142 olyckorna. Men krockar med bilister är också vanligt – ungefär en tredjedel är sådana olyckor.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) håller med om att det ofta är ett osäkert företag att cykla i innerstan.

– Jag träffar många som avstår från att cykla när de måste köra på vissa gator på grund av osäkerheten man känner, säger han.

Staden ska enligt sina styrdokument prioritera cyklister, fotgängare och kollektivtrafiken framför bilister. För att förbättra säkerheten och minska konflikterna har Daniel Helldén två ingredienser. En är att få ner hastigheterna, något som påbörjades den 1 april.

Störst skillnad blir det på Hantverkargatan och Kungsholmsgatan där gränsen sänks från 50 till 30 kilometer i timmen. En rad andra gator, som Fleminggatan, Gamla Essinge Broväg, Sankt Eriksgatan och Norr Mälarstrand får också sänkta hastigheter – från 50 till 40.

Den andra ingrediensen handlar om att förbättra infrastrukturen.

– För det första att bygga en smart infrastruktur för att separera trafikslagen. Det finns många problem som är gamla synder. Gång- och cykelbanor är ofta i princip samma bana eller för smala, säger Daniel Helldén.

Han nämner Kungsholms strand, som Mitt i tidigare berättat om, som ett exempel. Här finns inte plats för nya cykelvägar. I stället har staden ritat ut cykelfält i bilvägen där cyklarna har företräde. Något som efter en försöksperiod ansågs lyckat och nu kan sprida sig till fler ställen i staden.

Samtidigt utreds också möjligheterna att införa så kallad holländsk högersväng, vilket innebär att cyklisten, i skydd av en refug, får passera på höger sida om trafiksignalen och på så sätt kan svänga höger utan att behöva stanna för den.

En annan sak som utreds är så kallat allgrönt, alltså att cyklisten får en ”egen” grön period där de kan passera korsningen utan att oroa sig för bilarna.

– Sådana projekt är ett sätt att komma till rätta med farliga korsningar som till exempel Sankt Eriksgatan-Fleminggatan, säger Daniel Helldén.

Men enligt cykelexperten och trafikplaneraren Krister Isaksson är det viktigaste medlet för att minska konflikterna i trafiken en kraftigt utbyggd och förbättrad cykelinfrastruktur.

– I dag har, enligt staden själva, ungefär 3-4 procent av gatorna cykelinfrastruktur. Det säger sig själv att den ytan inte är tillräcklig när antalet cyklister ökar.

Han har själv upplevt många konfrontationer och farliga situationer under de år han cykelpendlat i Stockholm. Men han har förhoppningar om att ju fler som cyklar, desto större blir förståelsen och acceptansen för cyklarna bland de andra trafikslagen.

Han har också stora förhoppningar på den nya satsningen på cyklande poliser, som Mitt i kunde avslöja i början av mars. Antalet poliser på hojar ska ökas från dagens 40 till ungefär 80 i innerstan.

– Jag ser en mycket stor potential att höja cykelns status. Genom att fler poliser cyklar kommer de också att upptäcka alla tillkortakommande och brister som finns, säger han.