ANNONS

Så ska Edsberg förvandlas till stad

Elektronen, med 200 borätter, planeras där bilprovningens parkering ligger i dag.
Elektronen, med 200 borätter, planeras där bilprovningens parkering ligger i dag.
Lektionen 33, med kontor, handel och ett 60-tal bostadsrätter.
Lektionen 33, med kontor, handel och ett 60-tal bostadsrätter.
12-våningshuset Esset på Ribbings väg.
12-våningshuset Esset på Ribbings väg.
ANNONS

Som centrala Tureberg, fast ändå inte.

Edsberg ska förtätas och bli mer stadslikt – men exploateringen blir bara hälften så tät som i Sollentuna centrum.

– Vi ska förstärka stadskänslan utan att göra våld på den fina karaktär som Edsberg har i dag, säger Anders Hallmén, planeringschef på Sollentuna kommun.

Mitt i har kartlagt tio pågående byggprojekt för att försöka svara på frågan: hur kommer det att se ut i Edsberg om 5, 10 eller 20 år?

Precis som i dag, eller radikalt annorlunda, blir det korta svaret.

På kort sikt handlar det mest om punktvis förtätning, till exempel i form av nya hus inne på gårdarna på Ribbings väg (se nr 8 i faktarutan) eller på en ledig plätt söder om Danderydsvägen (nr 7).

Men även större förändringar ligger nära i tiden. När bilprovningen flyttat ska ett en stor tomt förvandlas från industrimark till ett stadskvarter med 200 bostadsrätter (nr 5 och stora bilden).

– Det är ett bra exempel på hur Sollentuna kommun ska växa inåt, eftersom vi ska spara våra grönområden, säger Anders Hallmén.

Norr om Ribbings väg planeras det för nya bostäder som ska binda ihop Edsberg med den nya bebyggelsen nere på sportfältet och Väsjöstaden.

ANNONS

Och på längre sikt finns ännu större förändringar. En av de största handlar om Danderydsvägen, och om vilken slags gata det ska vara i framtiden.

Med hjälp av trädplanteringar och ny bebyggelse med kommersiella lokaler i bottenplanet ska en bit av länsväg 262 förvandlas till boulevard.

– Målet är att kultivera den här trafikleden till en stadsgata, säger Jan Enfors, stadsarkitekt på kommunen.

Verkar det osannolikt?

Anders Hallmén påminner om att det inte var mer än ett tiotal år sedan som den då statliga Turebergsleden med tillhörande parallellgata tog upp inte mindre än åtta körfält mellan kommunhuset och Sollentuna sjukhus.

På samma sätt är tanken att Danderydsvägen ska bli ett stråk som binder samman olika delar av Edsberg, ända från Edsbackarondellen bort mot korsningen Ribbings väg.

– En viktig del är att jobba med kittet som sammanfogar kommundelar som är som små öar. Det ska bli lättare och trevligare att ta sig emellan till fots och på cykel, säger Jan Enfors.

Även om centrala Tureberg är en förebild när det gäller vissa bitar så kommer Edsberg behålla sin särprägel, enligt kommunen. Den planerade exploateringen här är på en betydligt lägre nivå än i centrala Sollentuna.

– Det är mycket glesare, det handlar om hälften av nivån i centrala Tureberg, om ens det, säger Jan Enfors.

För att lyckas med en omdaning av Danderydsvägen krävs det att Sollentuna får med väghållaren Trafikverket på tåget. Och tack vare Norrortsleden är oddsen på kommunens sida, tror Anders Hallmén.

– Danderydsvägen behövs inte som genomfartsled på samma sätt nu. Merparten av alla tunga transporter går på Norrortsleden i dag, säger han.

Hur vill du att Edsberg ska utvecklas?

Lars-Erik Holm, Landsnora:

"De har gjort det fint med alla nya bsotäder, men Edsbergs centrum ligger undangömt, speciellt den bortre delen. Om man inte ser det får man ingen impuls att gå dit."
Lasse Myrén, Häggvik, fd Edsberg:

"Det behövs infrastruktur! Det byggs och det byggs, men hur ska man ta sig fram? Det vore bättre att förlänga tunnelbanan från Kista eller Mörby i stället för att bygga en linbana."
Birgitta Sandberg, Edsberg:

"Det viktigaste är att lösa trafiken så att det inte blir för mycket genomfart till Väsjöområdet. Edsberg är en väldigt fin stadsdel, men utveckling är bra om det sker i lagom takt."
Roland Wahlberg, Edsberg:

"Det är svårt för centrumet här att konkurrera med de stora köpcentrumen, så ett större underlag skulle kanske göra det bättre. Sedan tycker jag att Skyttevägen borde stängas av från genomfartstrafik, för den är hemsk!"
Susanna Parra, Edsberg.

"Jag är precis nyinflyttat i området och tycker att det är fint med alla grönområden. Det är bra att det byggs, bostäder behövs. Men jag ser gärna att grönområdena finns kvar i framtiden också."
Fakta

10 projekt på gång runt Edsberg

1. Edsbergs Entré: Danderydsvägen blir stadsgata i fem etapper. I etapp 1 bygger Sollentunahem ett 60-tal hyresrätter i hus om 3-4 våningar. Etapp 2, i korsningen Danderydsvägen-Ribbings väg byggs cirka 80 bostadsrätter, en förskola och en idrottshall.

2. Kvarteren Ekplantan och Snickaren: Här planeras det för bostäder handel och kontor. På tomten närmast Edsbackarondellen ska hamburgerkedjan Max öppna i juni.

3. Campus Edsvik: I området runt Rudbecks gymnasium planeras det för nya bostäder, handel, en ny idrottshall och ett utomhusbad.

4. Gärdesskolan ska byggas om och ut. Ett tidigare förslag, som Mitt i berättade om i somras, har nu bantats en del efter samrådet.

5. Elektronen 5: På bilprovningens gamla tomt ska ett nytt kvarter med 200 bostadsrätter byggas. Detaljplanen antogs den 17 december, och beräknad första inflytt är 2017.

6+7. Lektionen 1+33: Planer på kontor, hotell, handel, lätt industri och bostäder mellan Danderydsvägen och Rudbecks väg. Ett 60-tal bostadsrätter klubbades på kommunfullmäktige i november.

8. Kvarteret Esset: Ribbings väg förtätas med ett hundratal nya bostäder, dels inne på gårdarna, dels genom ett punkthus med tolv våningar mitt emot Rösjöskolan. Detaljplanen är antagen men överklagad.

9. Området norr om Ribbings väg: Här planeras nya bostäder och en ombyggnad av Ribbings väg. Bebyggelsen i sluttningen är tänkt att bli en länk till den det nya sportfältet.

10. Södra Väsjöområdet: Ska bli en länk mellan bebyggelsen i Edsberg och Väsjöstaden. Ett av de mest omstridda projekten i Sollentuna. Det första förslaget mötte så häftig kritik att kommunen skrotade det och började om.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Sollentuna direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.