Så ska Enskede växa

x
Totalt ska det byggas över 1 100 bostäder i Enskede.
Två Enskedefält. Så många bostäder ska Enskede växa med.
Just nu planeras över 1 100 bostäder på Enskedefältet och vid Sockenplan.
– Det är ett attraktivt område, säger Christopher Pleyms.

Nu vill alla bygga i Enskede. Det planeras för över 1 100 nya bostäder i stadsdelen – lika mycket som två Enskedefält.

– Det är en superattraktiv stadsdel. Den har mycket att erbjduda med läge, kommunikationer, bageri och parker. Det finns ett stort intresse och en köpstark målgrupp. Många fler vill vara enskedebor än de som har möjlighet att vara det idag, säger Christopher Pleyms på exploateringskontoret.

Just nu snackas det mycket om Bägersta byväg. I maj 2016 gick startskottet för arbetet med detaljplanen för Bägersta Byväg. Staden planerar att bygga 600 lägenheter och 35 stadsradhus i området mellan Enskedefältet och Årsta industriområde. Samråd om detaljplanen beräknas till i höst.

Enskede ska växa med 1 100 nya bostäder = två Enskedefält.

Menna Sockenvägen och Bägersta byväg ska det byggas över 600 bostäder.

Staden vill att bostäderna ska skapa en starkare koppling mellan Enskedefältet och den planerade bebyggelsen på Årstafältet.
Projektet har fördubblats under arbetets gång. I juni 2014 anvisade exploateringsnämnden mark till byggherrarna Besqab, SMÅA och Wallenstam för totalt 320 bostäder. Men när stadsbyggnadsnämnden tog beslut om att påbörja detaljplanearbetet i maj 2016 hade alltså antalet bostäder dubblerats.

– När man gör markanvisningen så gör man en uppskattning av vad man tror är en rimlig siffra. Sedan har byggbolagen haft varsin arkitekt som tagit fram att förlag på strukturplan för området och uppskattade att det fick plats med fler lägenheter. I förelagen har marken använts på ett mer effektivt sätt. Stadens ambition är ju också att bygga så många bostäder som möjligt, säger Christopher Pleyms.

Planerna engagerar de boende på Enskedefältet. Bara under årets första månad fick Christopfer Pleyms in över 50 mejl med synpunkter på projektet.

– Många är oroliga över om det blir ökad trafik i området. Folk vill veta hur höga husen blir, typ av hus och deras placering, men det är ännu inte bestämt, säger Christopher Pleyms.

Samrådet är beräknat till i höst.

Över 500 bostäder kring Sockenplan

Samtidigt planeras det för att förtäta kring Sockenplan med totalt över 500 bostäder.

Som Mitt i tidigare berättat finns det planer på att bygga på grönytan intill Katolska skolan. Det handlar om 60 lägenheter och 10 parhus. Exploateringsnämnden har gett markanvisning till en byggherre, närboende har överklagat.

De nya husen är inritade mitt emot Enskede IP.

De nya husen är inritade mitt emot Enskede IP.

Dessutom pågår två planprocesser på var sin sida om Enskedevägen. På den östra sidan, intill Enskede IP, planerar Familjebostäder att bygga 275 hyreslägenheter medan Stockholmshem planerar 160 smålägenheter på den västra sidan.

Lägenheterna ska vara för studenter och unga.

bild-fr-spar-beskuren-md-72c7d0d6-874x550

– Vi vill förstärka kring Sockenplan. Det kan bli ytterligare förstärkningar, men det finns det inga beslut på ännu, säger Christopfer Pleyms.

Dessutom ska Enskedevägen bli stadsgata och kan då få ökad bebyggelse, vilket kan innebära ytterligare 300 till 400 bostäder.

När vi skulle bygga i Blåsut tror jag att det kom tre personer på samrådsmötet. Här kommer det kanske 300.

Planerna går inte obemärkt förbi. Enskedeborna är engagerade. När markanvisningarna gavs för Bägersta byväg fick staden in 124 synpunkter.

– Det finns områden i Stockholm där de boende är mer engagerade. Enskede är ett av dem i söderort, Bromma är också ett sådant område. Man kräver en öppen planprocess med insyn och man vill veta vad som ligger till grund för besluten, säger Christopfer Pleyms och fortsätter:

– När vi skulle bygga i Blåsut tror jag att det kom tre personer på samrådsmötet. Här kommer det kanske 300. Jag tycker att det är bra att de boende engagerar sig, det tyder på att det är ett område som folk bryr sig om.

Påverkar det processen att människor är engagerade och ifrågasätter?

– Det är en väldigt intressant fråga som jag kan prata länge om. Det är klart att ju mer folk engagerar sig i ett område, ju mer dialog man för och ju mer inflytande man har bland politikerna – det är klart att det påverkar processen.