Så ska extremism motverkas i Sundbyberg

Ska motverkas.
Ska motverkas.
Nu växlar staden upp i arbetet mot politisk och religiös extremism.

– Vi behöver få en bra överblick på vad som händer i vår kommun, säger Mikael T Eriksson (M).

– Många kommuner har uppfattat extremism som ett verkligt samhällsproblem. I Sundbyberg röstade man i fullmäktige igenom att anta riktlinjer för det redan 2014, men sen struntade man i det. Nu känns det naturligt att ta tag i det, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M).

Finns det extremism eller tecken på det i Sundbyberg?

– Vi har inte noterat det, nej. Men vi behöver bli bättre på samordning av information och få en bra överblick av vad som händer i vår kommun. Om man misstänker något ska man veta var man ska höra av sig.

Många aktörer ska samarbeta och ses regelbundet för att diskutera läget: skolor, socialtjänst, Förvaltaren, föreningar, stadens säkerhetsenhet, polis och fältisar. En lokal samordnare har tillsatts för att koppla ihop dessa och se mönster.

Vissa personalgrupper i staden ska få utbildning i vilka signaler man ska reagera på och hur man pratar med individer som uttrycker extremism.

Vilka former av extremism handlar det om att motverka?

– Det handlar om ideologisk eller religiös våldsbejakande extremism. Nazister till kommunister och både kristna och islamistiska rörelser som sprider oro. Att någon är kommunist går väl bra, det är inte en kommunist på högstadiet det handlar om att jaga. Utan samhällsproblemet, de som vill störta samhället, säger Mikael T Eriksson.

2017 ska en samverkansform för arbetet mot extremism ska vara klar 2017.

Fakta

Mer om extremism

Solna har kommit längre i sitt förebyggande arbete mot extremism och ska klubba en strategi i år. Där uppges ett antal ungdomar ha visat tecken på islamistisk extremism.

I en nationell rapport pekar Säkerhetspolisen ut tre typer av extremism som aktuella i Sverige: den autonoma vänstern, vit makt-miljöer och islamistisk extremism.

Källa: Solna stad, Sundbybergs stad