Min lokala hjälte

Så ska gångvägarna bli säkrare

Många Järvabor är irriterade på mopedister, motorcyklister som snabbt tar sig fram på gångvägarna. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska åtgärda problemet med hjälp av olika fysiska hinder.
Många Järvabor är irriterade på mopedister, motorcyklister som snabbt tar sig fram på gångvägarna. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska åtgärda problemet med hjälp av olika fysiska hinder.
Busåkning på gång- och cykelvägar är ett stort orosmoment i Järva. För att förhindra sådan trafik satsar Spånga-Tensta stadsdelsnämnd flera miljoner kronor på att bygga om sådana vägar.

Att bilar, motorcyklar och mopeder kör på gång- och cykelvägar i Tensta och Hjulsta är en trafikfara och ett orosmoment för invånarna. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd arbetar med projektet Tensta parkstråk som syftar till att smalna av och bygga om gång- och cykelvägar. Nämnden satsar 17,6 miljoner kronor på detta projekt under en femårsperiod, vilket framgår av budgetunderlaget för 2017-2018. Vid nämndens möte i Spånga Folkan på torsdag kommer budgetunderlaget upp till beslut.

– Målet är att förhindra fordonstrafik på gång- och cykelvägar, säger Dan Winnansson, parkingenjör på stadsdelsförvaltningen.

En yta bakom Tensta simhall ska åtgärdas och där ska det byggas ett utegym.

– Det är en av de mest akuta platserna som vi behöver åtgärda. Vi hoppas komma i gång med bygget i sommar och att utegymmet står klart i höst, säger Dan Winnansson.

Under den första etappen ska vägar vid bland annat Hjulstabackar, Nydalsstråket, Gullingegången och Hyllinegegången byggas om. Arbetet består av att smalna av vissa sträckor, kröka till raksträckor och att bygga nya sittplatser på vissa ställen. Under planeringstiden har invånare, föreningar och exempelvis handikapprådet fått tycka till om planerna.

Något liknande projekt pågår inte i Rinkeby-Kista. I Rinkeby har stadsdelsförvaltningen under de senaste åren asfalterat ett antal farthinder på gång- och cykelvägar för att förhindra buskörning.