Så ska Hemmestaskolan jobba mot mobbning

Hemmestaskolan.
Hemmestaskolan.
Barn på Hemmestaskolan känner sig otrygga. Det stod klart efter Skolinspektionens tillsyn i höstas.

Nu har skolan inkommit med en plan som ska åtgärda bristerna.

På torsdag den 21 april ska utbildningsnämnden titta på den åtgärdsplan som Hemmestaskolan, tillsammans med Värmdö kommun, tagit fram efter Skolinspektionens besök i höstas.

Där framgick det att flera elever, i samtal med Skolinspektionen, berättat om mobbning, kränkande behandling och otrygghet under rasterna. Kort efteråt inkom en anmälan om kränkande behandling av en elev på skolan inkommit till Skolinspektionen.

Skolinspektionen gav efteråt Hemmestaskolan i uppgift att bland annat se till att alla elever har en trygg skolmiljö, framför allt gällande elever i årskurs 2 till 5 under rastverksamheten.

Skolans rektor Kaj Majuri ansåg dock att myndighetens rapport gav en skev bild av verkligheten.

– Skolinspektionen pratade med ett begränsat urval elever och det kan ge en lite skev bild av hur det ser ut här. Jag delar inte deras känsla av att Hemmestaskolan är en otrygg skola. Vi har redan trygghetsombud på skolan, vi har ett trygghetsteam och rastvakter. Men vi ska se över vår organisation och även dokumentera det tydligt så att det blir tydligt för Skolinspektionen hur vi jobbar, sa han till Lokaltidningen Mitt i i höstas.

Enligt åtgärdsplanen har Hemmestaskolan nu genomfört en trygghetsenkät bland eleverna, fördelat om rastvakter och upprättat en likabehandlingsplan.

Men Siv Strömbäck (MP), ledamot i utbildningsnämnden, är inte övertygad om att åtgärderna kommer att hjälpa.

– Jag tycker generellt att detta inte verkar tas på allvar bland våra styrande politiker. Det är allvarligt nog att Hemmestaskolan har brister. Ännu allvarligare att skolan blir anmäld och att anmälningarna återkommer, säger Siv Strömbäck.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns. I höstas besökte myndigheten Värmdös skolor. Fokus låg då på Kullsvedsskolan, Fågelviks skola, Munkmoraskolan, Hemmestaskolan och Gustavsbergs gymnasium. Anledningen är att det är skolorna där Skolinspektionen anser att en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till.