Så ska Konradsberg byggas om

Campus Konradsberg
Arkivbild
Campus Konradsberg behöver byggas om rejält. Det framgår av ett nytt dokument från utbildningsförvaltningen.
Och projektet riskerar att bli försenat, enligt staden.

Mitt i har tidigare berättat att en ny idrottshall planeras intill Campus Konradsberg, i Marieberg.

Det kommunala skolbolaget Sisab köpte 2014 Campus Konradsberg av Lärarhögskolan och har som mål att 3000 grundskole- och gymnasieelever ska använda området så småningom.

Men för att det ska lösas behöver också själva skolbyggnaderna byggas om ordentligt. Det framgår av ett nytt tjänsteutlåtande till utbildningsnämnden.

”Sedan staden förvärvat Campus Konradsberg har det blivit uppenbart att byggnaderna inte varit i ett sådant skick att det omedelbart gick att bedriva undervisning för elever i grundskole- eller gymnasieålder.” skriver utbildningsförvaltningen i dokumentet.

Nu ska hela campuset byggas om. Bland annat med nya NO-salar, toaletter, ny ventilation samt nya slöjd- och hemkunskapssalar.

Tidigare var det tänkt att renoveringarna skulle stå klara till höstterminens början 2017, men det ser just nu ut att bli försenat till oktober samma år, enligt utbildningsförvaltningen.

Fakta

Det här vill staden göra med Konradsberg

Hus K är den stora ”huvudbyggnaden” på området som bland annat inrymmer kök och matsal. Hus K kommer att byggas om för att innehålla framförallt no-salar, klassrum, grupprum och toaletter. Även biblioteket kommer att finnas här och vara gemensamt för grund- och gymnasieskola. No-salarna kommer att delas av de kommunala skolorna. Eventuellt kommer även andra kommunala gymnasieskolor ta del av laborationskapaciteten på Konradsberg.

Hus C kommer att inrymma klassrum för i första hand grundskolan.

Hus A kommer att bli byggnaden för elever i grundskolan, åk 4-6. Där har förvaltningen initierat ett skolgårdsprojekt som fördröjs ett år då SISAB inte har budgeterat för markarbeten.

Hus B kommer att inrymma slöjdsalar och hemkunskapsklassrum för grundskolan.

I hus FGZ behövs ventilationen förbättras och toaletter installeras samt göras vissa verksamhetsanpassningar för gymnasiet.

Hus O kommer att innehålla gemensamma funktioner för både gymnasie- och grundskoleverksamhet såsom konferensrum, mottagningsrum etc. Även här måste vissa verksamhetsanpassningar ske liksom åtgärder i ventilation och antalet toaletter måste ökas. Källaren innehåller ett arkiv som behöver ses över.”

Källa: Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtade