Så ska man få fart på byggandet

Bostad Regeringens utredares betänkande med förslag på förändringar i plan- och bygglagen blev nyligen klart. Där redogörs bland annat för hur hindren som stoppar ett ökat bostadsbyggande ska tas bort

Några av förslagen är att äldre detaljplaner görs flexibla och öppnar för förtätning som harmoniserar med omgivningen, att mindre kompletteringsåtgärder och tillbyggnader ska bli enklare att göra för fastighetsägare och att dagens system där det krävs både detaljplan och bygglov avskaffas. Regeringen ska nu analysera förslagen.