Så ska nya Bromma växa fram

Förra veckan släppte kommunen planerna för hur Bromma ska förändras.
Förra veckan släppte kommunen planerna för hur Bromma ska förändras.
Sara Göransson med sonen Albert tycker att grönområden är viktiga.
Sara Göransson med sonen Albert tycker att grönområden är viktiga.
Lars Lund, 80 år, tycker att det vore kul med fler mindre butiker i Brommaplans centrum – till exempel en bokhandel.
Lars Lund, 80 år, tycker att det vore kul med fler mindre butiker i Brommaplans centrum – till exempel en bokhandel.
Björklidens golfklubb får lägga ner sin verksamhet om golfbanan bebyggs.
Björklidens golfklubb får lägga ner sin verksamhet om golfbanan bebyggs.
Golfbanan vid Bromma flygplats ska bebyggas enligt ett nytt förslag – men kolonilotterna i Riksby blir kvar. Nu kan alla som vill tycka till om det nya programförslaget för området runt Brommaplan.

För en vecka sedan släppte stadsbyggnadskontoret sitt programförslag för centrala Bromma.

Brommaplan ska bli ett tydligare centrum för hela Bromma. I en stor satsning planerar kommunen för mer offentlig och kommersiell service – och 3000-4000 nya bostäder. I Riksby föreslås flera större områden med helt nya kvarter – bland annat där Björklidens golfbana ligger i dag. Men det finns också planer på enstaka förtätningar – alltså huskroppar som byggs på lediga grönytor.

– Såklart att det behövs bostäder… Men det känns sådär, säger Sara Göransson, som bor i Riksby och kommer skyndande förbi Brommaplan med sonen Albert, 6 år, i släptåg.

– Jag älskar Riksby för att det finns så mycket grönområden här. På kullen bredvid min sons förskola ser det ut som om de ska byggas hus, säger hon.

Närmast Bromma flygplats föreslås det bli ett helt nytt område med service och köpkvarter. Koloniområdena i Riksby föreslås vara kvar – även om det blir bebyggelse runt omkring.

– Huvudtanken är att de ska bli opåverkade. Vi ser dem som en rekreativ tillgång för området, säger Kristina Dunker på stadsbyggnadskontoret.

I Björklidens golfklubb går känslorna höga.

– Det är säkert många i klubben som vill ha kvar hela golfbanan och vill slåss med näbbar och klor. Men jag tror att vi får räkna med att golfbanan försvinner, säger klubbens ordförande Michael Lundin.

Marken ägs av staden och golfklubbens avtal går ut vid årsskiftet.

– Det är en fantastisk anläggning och det är mycket folk här på våren och tränar och vi har mycket ungdomsverksamhet. Jag kommer att föreslå att vi får ha kvar en liten golfträningsanläggning nära flygplatsen, säger Michael Lundin.

Kristina Dunker understryker att planen endast är ett förslag.

– Det är många intressen som ska vägas in och kommande detaljplan får utreda det vidare.

I Åkeslund och Åkeshov handlar det enbart om förtätningar med bostäder. Exakta detaljer kring hur bostäderna ska utformas är inte klart i dagsläget.

För den som vill tycka till om förslaget gäller det att komma ihåg att det finns flera andra pågående detaljplaner för Brommaplan – bland annat en kring en överdäckning av centrum och bostäder där Bromma reningsverk ligger idag.

– De detaljplanerna vilar just nu på grund av att en del frågor måste lösas, till exempel kring transporterna av farligt gods på Drottningholmsvägen. Det finns restriktioner för hur man kan placera bebyggelse nära en sådan led, säger Kristina Dunker.

Hur trafiksituationen vid Brommaplan ska lösas ingår också i diskussionerna kring det nya programförslaget.

– Vi måste titta på hur vi ska kunna utveckla cirkulationsplatsen i framtiden, säger Kristina Dunker.

– Vi för också diskussioner om nya busslinjer, men det finns inga beslut.

Fakta

Stockholm växer – även Bromma

Brommaplan ska bli ett tydligare centrum för hela Bromma.

I en jättesatsning planerar kommunen för mer offentlig och kommersiell service och 3000-4000 nya bostäder i området runt Brommaplan.

Bakgrunden är det skriande behovet av bostäder i ett Stockholm – som växer så det knakar. Området runt Brommaplan är extra attraktivt för bostäder i och med läget nära centrala Stockholm och expansiva områden som Kista, Solna och Sundbyberg.

För en vecka sedan släppte stadsbyggnadskontoret det första förslaget på utbyggnad av området.

Programmet för centrala Bromma handlar om ett helhetsgrepp på allt – bebyggelse, gång- och cykelbanor, kollektivtrafik, biltrafik och samhällsservice. Statsbyggnadskontoret kommer att samarbete med trafikförvaltningen som sköter kollektivtrafikförsörjningen.

Det går att tycka till om programförslaget fram till den 22 april. Synpunkter lämnas in skriftligen till stadsbyggnadskontoret.

Källa: Stadsbyggnadskontoret