Så ska nya Sollentunabor integreras

Sollentuna vill bli Sveriges bästa integrationskommun.

Imorgon ska de berätta hur på en öppen föreläsning i Turebergshuset.

Med start klockan 17.30 imorgon kväll arrangerar Sollentuna kommun en föreläsning på temat integration och mottagande.

Bland annat kommer kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) berätta hur Sollentuna ska bli Sveriges bästa integrationskommun.

En annan programpunktär en nulägesbild där kommunens flyktingsamordnare Anders Bjur gör en analys av vilka krav som ställs på kommunen när det handlar om ensamkommande barm, arbetsmarknad, skola och boende.

Dessutom informerar socialkontoret om behovet av familjehem, och Svenska kyrkan om sitt arbete med människor på flykt.