Så ska p-kaoset lösas

Proppfulla infartsparkeringar är vardagsmat för Sollentunas pendlare.

Nu bygger kommunen 120 nya p-platser i Häggvik och snart kan garaget i centrum bli pendlar­parkering.

På kvällar och helger är parkeringsgaraget i Sollentuna centrum fullt av bilar. Men på mornar och sena eftermiddagar, den tid då många pendlare tar bilen till och från tåget, gapar en majoritet av platserna i det stora garaget tomma.

Nu vill Sollentuna kommun undersöka möjligheten att utnyttja dessa som infartsparkeringar.

– Det låter som en bra idé, då kan man enkelt göra ärenden, ­säger Häggviksbon Mikael Hovare som parkerat sin bil i centrum­garaget.

Än så länge är det en idé på planeringsstadiet.

– Vi för en diskussion med Sollentuna centrum om att använda de här platserna på ett smart sätt, säger Thomas Ardenfors, ordförande i plan- och exploaterings­utskottet.

I dag är alla infartsparkeringar gratis tack vare avtal mellan kommunen och landstinget. En eventuell pendlarparkering i centrumgaraget kommer dock att kosta pengar, men hur mycket är ännu inte klart.

– En mindre summa pengar kommer det kosta att stå med bilen där under dagen, säger Nikals Rousta på trafik- och fastighetskotoret.

Förutom centrala Tureberg är Helenelund och Häggvik två prioriterade områden när det kommer till pendlarparkeringar.

Nu har Sollentuna kommun beslutat om att bygga en tillfällig pendlarparkering i korsningen Andelsvägen-Klasrovägen i Häggvik. Den grusade fotbollsplanen kommer att tas i anspråk, men i gengäld ger detta 120 parkeringsplatser. Efter att information om planerna gått ut till boende i området har flera hört av sig till ­Lokaltidningen Mitt i.

Vissa vänder sig emot att fotbollsplanen tas i anspråk medan andra tror att parkeringssituation på bostadsgatorna blir bättre när pendlarna slipper stå inne i kvarteren. I lekplatsen intill träffar Mitt i Linnea Abramowski som inte har någon egen bil men bor i närheten.

– Det är nog nödvändigt, det är bra om det kan få fler att åka kollektivt, säger hon.

I Häggvik finns det fler möjligheter i framtiden, menar Thomas Ardenfors.

– Ett spännande scenario är möjligheten att samutnyttja parkeringarna utanför Jula, Jysk och Coop. Det finns också möjligheter att Helenelund, som saknar de stora handelsplatserna, är dock en svårare nöt att knäcka.

– Det ser minst sagt annorlunda ut där. Det som vi ser i dag är en möjlighet att använda ett område i kilen mellan järnvägen och E4:an, säger Thomas Ardenfors.

För Helenelundsbon Jan Leijonancker är det en principiell fråga. Han tycker att det bör finnas parkering så att alla kan ställa bilen utanför stan för att sedan ta sig in.

Fakta

I dag finns 640 infartsparkeringar