Så ska Sollentuna bort från svarta listan

– Jag tror att det är viktigt att få folk att engagera sig i något, till exempel idrott. Då får man andra förebilder att se upp till än folk som suttit inne.
– Jag tror att det är viktigt att få folk att engagera sig i något, till exempel idrott. Då får man andra förebilder att se upp till än folk som suttit inne.
Johan Lundgren, kommunpolis i Sollentuna.
Johan Lundgren, kommunpolis i Sollentuna.
Malmvägen och Edsberg pekas åter igen ut som utsatta områden med mycket kriminalitet.

Mitt i har frågat polisen, kommunen och Sollentunaborna själva: stämmer bilden, och hur ska problemen lösas?

Varje år kartlägger polisen utsatta områden runt om i Sverige. I årets rapport finns två från Sollentuna: Edsberg och centrala Tureberg, närmare bestämt delarna väster om järnvägen.

– Det är områden där vi ser en tydlig kriminell aktivitet som påverkar lokalsamhället, säger Johan Lundgren på polisregion Stockholm Nord.

Det handlar alltså inte om att risken att bli utsatt för brott är större här än på andra ställen.

De utsatta områdena har gemensamt att det finns en ”tyst kultur”. Människor är mindre benägna att anmäla brott eller att ställa upp som vittnen. Dessutom kan polisen och andra myndigheter mötas av ett motstånd när de rycker ut.

– Vi anpassar vårt arbetssätt i perioder. Ibland kör vi med dubbelpatruller för att undvika skadegörelse på våra bilar, berättar Johan Lundgren.

Hur ska problemen lösas, och vilka har ansvaret?

Från polisens sida ser Johan Lundgren vikten av långsiktighet och ett bra samarbete med kommunen.

Och en ökad polisiär närvaro – men på rätt sätt.

– Det handlar om att närma sig sakta, en plötslig hög närvaro av poliser kan få motsatt effekt, det kan upplevas konfrontativt, säger han.

Kommunen då?

Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Brottsförebyggande rådet i Sollentuna, poängterar att han ser en positiv utveckling i både Edsberg och Tureberg.

– Sedan är det klart att vi tar de orosmoment som finns på allvar. En viktig del är att tidigt fånga upp unga som har ett riskbeteende.

Även yttre miljöer spelar in. Några åtgärder är bra gatubelysning, att snabbt städa upp efter skadegörelse och en upprustning av Malmparken, menar han.

– Vi kommer också ta initiativ till en träff med representanter från de olika samfunden som finns representerade i Sollentuna: Svenska kyrkan och frikyrkorna, syrisk ortodoxa, moskén på Oppegårdsstråket och alawiterna.

De senaste åren har det hänt en del i Tureberg och Edsberg, bland annat några uppmärksammade skottlossningar. Upprepad skadegörelse är ett annat problem.

Samtidigt säger många Sollentunabor till Mitt i att de känner sig trygga i sitt område (se enkät). Många tycker också att det har blivit lugnare på sistone.

– Det var mer stök för några år sedan, nu är det mycket färre mopeder som far omkring, säger Tomas Phramsäter.

Mohamed Bashi har erfarenhet från både Malmvägen och Edsberg.

– Jag växte upp på Malmvägen, och när jag var yngre var det värre här än i Edsberg. Senare var det många äldre killar på Malmvägen som ändrade sig och det påverkade de yngre som såg upp till dem. Jag tycker inte att Malmvägen borde vara med på listan längre. Det är en minoritet som beter sig illa, säger Mohamed Bashi.

Läs mer: Möjligheternas plats är gräsrotsföreningen som bryter utanförskap i hela Sollentuna.

Är du trygg där du bor?

Sawsan Alrabyi, Tureberg:

– Jag tycker inte att det stämmer, jag har bott här sedan 1998 och aldrig sett något. En gång hörde jag ett bråk men det är det enda.

Jag har bott i Edsberg tidigare och det var också lugnt.
Pär Roberts, Tureberg:

– Jag har bott här hela livet, och det är inte lika lugnt som när jag var liten. Man märker att det händer saker men det är inte så att folk är rädda, inte de jag känner i alla fall.
Micaela Espinoza, Tureberg:

– Jag har bott här i hela mitt liv och aldrig känt mig otrygg. Jag tycker att det är tryggt här! Det har aldrig hänt mig något, och har nog inte sett något sådant heller.