Så ska staden klara skolbristen

Tullgårdsskolan kan få en ny skolbyggnad.

Det är en av skolborgarrådets idéer för att klara Stockholms framtida skolbrist.

Men trots att staden rekordinvesterar i nya skolor visar prognoserna fortfarande en stor skolbrist i det framtida Stockholm.

Fram till 2040 förväntas antalet grundskoleelever i staden att öka med ungefär 50 procent eller 40 000 barn. Men i de flesta stadsdelar är det fortfarande inte planerat hur skolbristen ska lösas.

Här på Södermalm saknas det 2900 platser, enligt utbildningsförvaltningen.

Stadens förvaltningar måste samarbeta bättre för att få till nya skolor, enligt skolborgarrådet Olle Burell, (S).

– Det finns det en jättetydlig prioritering från majoriteten att alla förvaltningar ska samarbeta för att få till både skolor och bostäder och att skolorna ska få plats.

Till viss del har arbetet burit frukt. Stadens skolfastighetsbolag Sisab har aldrig förut satsat så mycket pengar på nya skolor som just nu – under 2015 hela 1,4 miljarder kronor. Men det räcker inte enligt Olle Burell.

– Vi måste öka byggtakten ytterligare på några års sikt till 2,5-3 miljarder per år, säger han.

För att lösa det vill han dels se till att staden planerar in skolor tidigt i byggprocessen i nya områden, dels använda byggrätter som redan finns – alltså detaljplaner som tillåter skolbyggnader som ännu inte utnyttjats.

– Vi ska begära fram en karta där vi ser alla outnyttjade byggrätter, säger han.

Ett sådant exempel är Tullgårdsskolan på Södermalm där tillåter en extra skolbyggnad. Här vill Olle Burell så snart som möjligt börja bygga.

Samtidigt planeras så kallade skolpaviljonger eller baracker på många skolor i stan för att hantera ett mer akut problem: Den stora tillströmningen av flyktingbarn som behöver någonstans att gå i skolan. Under tidigare skolbrister har baracker placerats ut som, trots att de ska vara tillfälliga, stått kvar länge.

– Paviljonger ska användas för att lösa tillfälliga problem. De är inte snygga utvändigt men upplevs bra inomhus. Men det får inte vara så att paviljonger fördröjer beslut om ordentliga skolor, säger Olle Burell som lovar att de inte kommer att stå kvar efter de tillfälliga byggloven på omkring 5-10 år.

Lotta Edholm (L) var skolborgarråd i den förra majoriteten. Hon menar man inte får acceptera förseningar i skolprojekt. Något hon kritiserar den nuvarande majoriteten för

– Det är väldigt oroväckande att man inte håller hårdare i de tidsplaner som faktiskt funnits.