Så ska stationen se ut

2018 väntas den nya polisstationen i Rinkeby stå klar.
2018 väntas den nya polisstationen i Rinkeby stå klar.

Om två år väntas över 200 poliser flytta in i den nya planerade polisstationen i Rinkeby. Den ska täcka hela Järva. Poliserna ska flytta in i lokaler vid Rinkebyplan som i dag delvis består av ett äldreboende.

Stockholms stad har beslutat att gå vidare med planerna på att omvandla fyra huskroppar för den nya stationen för lokalpolisen i Järva. Idag sitter dessa poliser utspridda på tre platser. Den nya stationen ska ge poliserna ökade möjligheter att vara närvarande i lokalsamhället.

– Vi har hand om ingripanden, utredningar och övrig polisverksamhet. Det är rörigt när vi sitter utspridda, säger Jörgen Ohlsson, kanslichef på Järva lokalpolisområde.

Förutom att ge plats för som mest 250 poliser ska stationen innehålla en reception och en passexpedition. Huset behöver byggas om för att inrymma en träningshall som även går att använda för möten med medborgarna.