Så ska torget blomstra av folkliv

Det sprudlar inte av aktivitet på Täby torg i dag. Inom några år hoppas kommunen att motsatsen ska råda.
Det sprudlar inte av aktivitet på Täby torg i dag. Inom några år hoppas kommunen att motsatsen ska råda.
En särskild grupp inom kommunen jobbar med göra Täby torg till en mer attraktiv plats. Bilden visar en illustration över en möjlig framtid.
En särskild grupp inom kommunen jobbar med göra Täby torg till en mer attraktiv plats. Bilden visar en illustration över en möjlig framtid.
Lea, 7, och pappa Lennart Andersson, 37, skulle gärna se mer folkvimmel på torget. På deras förslagslista finns bland annat boulebana, lekstuga och olika aktiviteter vid högtiderna.
Lea, 7, och pappa Lennart Andersson, 37, skulle gärna se mer folkvimmel på torget. På deras förslagslista finns bland annat boulebana, lekstuga och olika aktiviteter vid högtiderna.
Hur kan Täby torg väckas ur sin slummer? Det är frågan som en särskild grupp inom kommunen nu kommer att jobba med.

Idrottsevenemang, kultur och ”upptäckter” ska leda fram till svaret.

Det har varit svårt att få folk att hitta till Täby torg på ett naturligt sätt sedan invigningen i maj. En eftermiddag i januari syns några gymnasister som traskar över torget, en butiksanställd är ute på rökpaus och någon annan skyndar hemåt. I övrigt är det mycket stillsamt.

Nu ska en särskild grupp på Täby kommun jobba med att försöka få liv i platsen. Tanken är att prova sig fram, enligt gruppens ordförande Lisbeth Sämå som också är tillförordnad -stadsbyggnadschef.

Hon beskriver 2016 som ett ”upptäckar-år” för -torgets del.

– Vi ska försöka arrangera olika saker på torget för att se vad som är lyckat och vad som är mindre lyckat, säger Lisbeth Sämå.

Klart sedan tidigare är att det blir ett sportarrangemang. I maj hålls nämligen start och målgång för ”Nya Täbyloppet” med tillhörande arrangemang på torget.

Även kulturen ska ges utrymme. Detta i form av bland annat att Täby kulturdagar hålls på Täby torg i likhet med förra året. Man hoppas även att den nya skridskobanan kan öka dragningskraften.

Både i länet och resten av världen finns det gott om torg som drar till sig handel och människor, även vintertid, -utan hjälp från kommunala styrgrupper. Varför funkar det inte i Täby?

– Det är svårt att jämföra med torg som funnits i många år. Att skapa naturliga mötesplatser kan ta tid och vi vill göra aktiva handlingar för att få människor att hitta hit, säger Lisbeth Sämå.

Katarina Nylund är professor i stadsbyggnad vid institutionen för urbana studier på Malmö högskola. Hon känner inte till Täby torg.

Generellt hävdar hon dock att det ställs mycket stora krav på utformning och funktionellt innehåll för att skapa naturliga -mötesplatser.

– Byggnaderna runt ett torg måste ha yttre funktioner så att människor har anledning att röra sig där. Torget kan också ligga mellan två större noder i staden som till exempel en -handelsplats och en stor -arbetsplats.

För att sedan få passerande att stanna upp kan en vacker fontän eller ett intressant kafé hjälpa, enligt -Katarina Nylund. Hon tycker kommunen gör rätt i att låta tjänstemännen utreda vad som funkar bäst i Täby.

Två som gärna skulle ha mer aktivitet på torget är Lea, 7, med pappa Lennart.

– En lekstuga skulle vara bra och gärna att det hände saker vid påsk och högtider, säger Lea innan de skyndar vidare.

Fakta

Plats för 50 torghandlare

Täby torg invigdes den 23 maj förra året, kraftigt försenat.

Efter stor oenighet slapp kommunen betala en kraftig fördyring av den ursprungliga budgeten på 55 miljoner kronor.

I dag finns plats för 50 torghandlare.

Ytan är på drygt 9 000 kvadratmeter.

Ritningar från den danske arkitekten Jonas Sangberg ligger till grund för torgets utformning.

Källa: Täby kommun/arkiv