Så ska ungdomar säga nej till krig

Rinkeby-Kista tar krafttag för att motverka radikalisering bland unga.

Nu bjuder man in Spånga-Tensta till en utbildningsdag om våldsbejakande extremism.

Allt fler svenskar reser för att delta i konflikter utomlands, bland annat i Syrien och Ukraina.

I december berättade Lokal­tidningen Mitt i om att Rinkeby-Kista har utbildat personal för att jobba mot radikalisering bland unga.

Nu vill man bredda kunskapen och ordnar därför ytterligare en utbildningsdag i Husby Träff, där även Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning kommer att delta.

– Senaste tiden har frågan så klart varit väldigt aktuell. Men vi jobbar hela tiden med att förebygga anti­sociala beteenden och man kan säga att det här faller där under, säger Dejan Stankovic, chef vid Rinkeby­­–Kistas preventions­enhet.

Gaia Slawomirska är kriminolog och höll i utbildningen i vintras.

Hon deltar även den här gången för att sprida kunskap om extremism och radikalisering.

Hon berättar att det är svårt att säga exakt vilka människorna som åker för att strida är.

– Det är viktigt att förstå att det inte finns någon specifik typ. Visst finns det de som är mer i riskzonen, men risken är att man stirrar sig blind på dem och missar andra.

– Vill vi att de här människorna ska utgöra en så liten fara mot samhället som möjligt måste vi vara ­inbjudande och inkluderade.

Utöver utbildningen stärker Rinkeby-Kista även arbetet på fältet. En person har fått i uppdrag att jobba speciellt med frågan.

– Han är själv från området och omtyckt och respekterad både bland unga och vuxna, säger Dejan Stankovic.

Fakta

Hit kan man vända sig

Aktörer i Järvaområdet har tagit fram ett informationsblad.

Broschyren finns bland annat hos förvaltningarna i området och innehåller kontaktuppgifter till organisationer och mydigheter i området.

Den är framtagen till dem som är oroliga för att anhöriga ska delta i krig och för dem som behöver bearbeta krigsupplevelser.