ANNONS

Så ska Upplands Väsby bli en bättre cykelkommun

I Cykelfrämjandets färska ranking av landets cykelvänligaste kommuner hamnade Upplands Väsby på plats 32 av 37.
I Cykelfrämjandets färska ranking av landets cykelvänligaste kommuner hamnade Upplands Väsby på plats 32 av 37.
Kommunen vill få fler att cykla – men står ­inför stora utmaningar. Upplands Väsby hamnar nästan i botten i årets ­cykelrankning.

– Väsby är motsatsen till hur man bygger en stad för cyklister, säger Lars Strömgren på Cykelfrämjandet.
ANNONS

Som Lokaltidningen Mitt i berättade förra veckan är Väsbyborna bland de sämsta i landet på att cykla. Kommunen har frågat medborgarna om råd och deltog i onsdags i en cykelkonferens.

Där presenterade Cykelfrämjandet sin färska rankning av landets cykelvänligaste kommuner. Av de 37 som deltog hamnade Upplands Väsby på plats 32.

– Det finns politiska mål i Väsby men de är inte tidssatta, inte mätbara och följs inte upp, säger Emil Törnsten från Cykelfrämjandets Väsbykrets.

Enligt Lars Strömgren, organisationens ordförande i Stockholm, är ett av de största problemen hur Väsby är byggt.

– Det är en bilkommun a’ la 60-tal, byggd för att man ska pendla med bil och inte cykla. Det är precis tvärtemot hur man i dag tycker att man ska bygga en stad för att få levande stadsmiljöer.

Även om kommunen är dåligt byggd finns mycket man kan göra. Enligt undersökningen är bara tio procent av Väsbys ­cykelvägar skyltade. Emil Törnsten tycker också att cykelnätet behöver göras om.

– Cykelvägarna i Väsby går sällan raka vägen utan du får cykla i ner i tunnlar, upp för backar och på slingriga vägar. Banorna kan också ta slut tvärt som exempelvis vid Kyrkvägen.

Harry Bertilsson, trafikplanerare på Upplands Väsby kommun, var nöjd med konferensen.

– Vi fick mycket inspiration som vi kan koka ner till konkreta idéer. Vi har en målsättning att höja oss avsevärt när det gäller cykling.

ANNONS

Cykelfrämjandets undersökning visade att 2 procent av Väsbyborna cyklade, men bara huvudresan räknades. Cyklade den tillfrågade till bussen eller tågstationen kom det inte med. Nu har kommunen påbörjat en egen mätning som ska ge en mer korrekt bild.

– Vi gör det just nu, på de viktiga stråken, exempelvis Central­vägen, vid järnvägen och över E4:an, säger Harry Bertilsson.

Fakta

Tips för att öka cykling i Väsby

Skylta cykelbanor och bygg banor som går raka vägen.

Fler ställen att ta sig över E4:an.

Ett sammanhängande ­cykelvägnät.

Öka avgifterna för bilparkering och minska antalet p-platser.

Källa:Organisationen Cykelfrämjandet