Så ska Vårberg centrum bli tryggare

Nyblivna kulturvärden Lisa Ladberg ser fram emot att förvandla den stora ytan vid centrumets entré till en kulturscen. "Lokal kultur är jätteviktigt", säger hon.
Nyblivna kulturvärden Lisa Ladberg ser fram emot att förvandla den stora ytan vid centrumets entré till en kulturscen. "Lokal kultur är jätteviktigt", säger hon.
Lisa Ladberg ser det som en utmaning att förvandla en yta som många tycker är tråkigt till något spännande och roligt.
Lisa Ladberg ser det som en utmaning att förvandla en yta som många tycker är tråkigt till något spännande och roligt.
Många Vårbergsbor känner sig otrygga när de rör sig i och kring centrum.
Många Vårbergsbor känner sig otrygga när de rör sig i och kring centrum.
Vårbergsvägen ska bli stadsgata, omgiven av bostäder, enligt planerna.
Vårbergsvägen ska bli stadsgata, omgiven av bostäder, enligt planerna.
Vårberg är den del av Skärholmen där arbetslösheten är störst och invånarna otryggast. I centrum sker droghandeln öppet. Men nu ska centrum lyftas, med medborgarvärdar, en kultursatsning och nybyggen

MEDBORGARVÄRDAR

I höst dyker fyra nya figurer upp i Vårberg centrum. De kallas medborgarvärdar, är anställda av Skärholmens stadsdelsförvaltning och ska bära kläder som gör att de lätt känns igen. Tanken är att de ska röra sig i området för att öka tryggheten där.

– De ska verka för ökad trygghet genom att finnas på plats framför allt i Vårbergs centrum, och svara på frågor om den samhällsservice som finns, både lokalt, regionalt och nationellt. Deras uppdrag är också att öka förvaltningens kunskap om behoven hos Vårbergsborna, säger Sara Heppling Trygg, som arbetar med stadsutveckling och medborgarservice vid Skärholmens stadsdel.

Bakgrunden är att Vårberg är den del av Skärholmen som har störst socioekonomiska problem. Arbetslösheten här är högre än i övriga Skärholmen, inte minst bland kvinnor, och antalet barn som går i förskola är lägst.

Dessutom är känslan av otrygghet störst här, enligt stadsdelsförvaltningens undersökningar. Mer än var fjärde Vårbergsbo är till exempel mycket orolig för att gå hem från tunnelbanestationen på kvällen och natten. En orsak är att droghandeln sker öppet i Vårberg centrum, till skillnad från i stadsdelens övriga centrum, enligt Sara Heppling Trygg.

Allt detta gör att Vårberg prioriteras i det lokala utvecklingsprogrammet, som medborgarvärdarna och kulturvärden (se artikel här intill) är en del av.

– Tanken är inte att de ska vara fältassistenter eller rapportörer, utan att de ska fånga upp behoven och skapa dialog och trygghet, betonar Sara Heppling Trygg.

KULTURVÄRD

Den 6 oktober klockan 15 är det premiär för Torsdagsklubben i Vårberg centrum. Då uppträder artister på den stora, ödsliga ytan utanför Vårbergs Livs. Håller i trådarna gör kulturvärden Lisa Ladberg, anlitad av stadsdelsförvaltningen.

– Många har en negativ bild av centrumet och tycker att den tomma ytan med ett galler på ena sidan är jättetrist. Men jag ser det som en möjlighet: Det här kan bli en jättebra, stor scen eller ett dansgolv. Jag ska försöka vända den negativa känslan till en positiv känsla, säger hon hoppfullt.

Lokaltidningen Mitt i träffar Sätrabon Lisa Ladberg en tidig förmiddag när Vårberg centrum just har öppnat. Medan handlarna bär fram lådor med frukt och grönt berättar hon om Torsdagsklubben, som ska äga rum klockan 17-19, vid tio tillfällen. Det blir bland annat musik, dans och teater. Artisterna ska, så långt det är möjligt, komma från Skärholmens stadsdel.

– Det finns många konstnärliga utövare av hög kvalitet i 127-området, som kan få ett forum här. Jag letar aktivt och vill gärna ha in tips, säger Lisa Ladberg, som själv är slagverkare och har bandet Afrotronics.

Timmarna innan artisterna intar scenen kan man dessutom hålla utkik efter konstnärer i centrumet. Torsdagar klockan 13–15 arbetar elever från Södra Stockholms folkhögskola här. De går den nystartade, konstnärliga utbildningen Gatans galleri som undersöker stadsmiljöer ur ett konstnärligt perspektiv.

Vill du tipsa om artister eller programpunkter till Torsdagsklubben? Mejla torsdagsklubben@stockholm.se

NYBYGGEN

Tanken är att de nya bostäder som ska byggas intill Vårberg centrum ska bidra till att öka tryggheten. Inom kort börjar ett bostadshus på parkeringsplatsen (med 80 hyresrätter) byggas. Dessutom planerar man för 188 studentbostäder ovanpå parkeringshuset och 195 lägenheter (varav 168 studentbostäder) genom påbyggnader av punkthus som redan finns, på Fjärdholmsgränd.

Byggena ingår i jätteprojektet Fokus Skärholmen, som innebär att 4 000 nya bostäder ska byggas i Skärholmens stadsdel. Upp till 2 000 av dem planeras i Vårberg.

I anslutning till Vårbergstoppen planeras 390 bostäder (165 ungdomsbostäder, 190 bostadsrätter och 35 radhus). Dessa husbyggen är ett första steg i en planerad omvandling av Vårbergsvägen till en stadsgata. Tanken är att den ska bli en samlande, stadsmässig huvudgata, kantad av 1 000–1 500 bostäder

Planerna har väckt motstånd hos en del Vårbergsbor, som värnar om den lummiga förortsmiljön. Men Sara Heppling Trygg vid stadsdelsförvaltningen tror att det kan bli bra.

– Det finns ett värde i ökad täthet, för trygghetens skull, om bostäderna vänder sig mot gatan i stället för bort från den. Men självklart ska det inte bli innerstadsmiljö, byggprojekten ska anpassas till de värden som finns här – stora gröna ytor, parker och närheten till Sätra naturreservat, säger hon.

CENTRUMÄGARENS PLANER

Sedan ett år äger fastighetsbolaget Agora Vårberg centrum. Centrumchefen Christina Engström gläds åt alla nybyggen som är på gång. Förtätning gör att otrygga platser byggs bort, och ökar kundunderlaget.

– Agora är mitt i ett utredningsarbete med hur Vårberg centrum ska byggas om. Vår vision är ett stadsdelscentrum som känns trevligt och välkomnande, säger hon.

Redan nu pågår en uppfräschning, på en basal nivå. Man tvättar, städar och målar om, beskär buskar och träd för att få bort otrygga passager och ska förbättra belysningen vid mörka stråk. I år blir det också julbelysning inne i centrum, något som inte funnits på flera år.

Dessutom ingår Agora i en arbetsgrupp för att skapa ett levande centrum för alla. Andra i gruppen är Fryshuset, trafikkontoret, pensionärsrådet, funktionshindersrådet, SL och stadsdelsförvaltningen. De gör bland annat trygghetsvandringar.

– Jag har stort hopp om Vårberg. Det är ett område som har potential att blomstra när det växer, säger Christina Engström.